Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Till studenter och medarbetare: För uppdaterad information om coronaviruset, se www.lu.se - Klicka här för att dölja meddelandetTillstudenterochmedarbetare:Föruppdateradinformationomcoronaviruset,sewww.lu.se
Du är här

Instruktioner för sökande till läraranställningar

Samtliga länkar nedan leder till PDF-dokument som öppnas i nytt fönster, om inget annat anges.

Meritsammanställning och CV

Anhållan om anställning och befordran för lärare (ej universitetsadjunkt) 

Regelverk

Interna policies

Om rekryteringsprocessen

Lärarförslagsnämnden

Lärarförslagsnämnden har till uppgift att lämna förslag vid anställning av professorer och universitetslektorer (även adjungeringar och befordran), samt gästprofessorer och forskare vid forskningsråd. Anställning som postdoktor och universitetsadjunkt handläggs av berörd institution.

Till lärarförslagsnämnden

Tjänste-AU

Tjänste-AU bestående av delar av fakultetsledningen, prövar alla läraranställningar utom posdoktorer och adjunkter som går vidare för handläggning. Institutionerna ombeds att i god tid före Tjänste-AU´s möten inkomma med handlingar som gäller anställning som:

 • professor
 • universitetslektor
 • biträdande universitetslektor
 • befordran till professor/befordran till universitetslektor
 • adjungerad professor/adjungerad universitetslektor
 • gästprofessor

Mötestider hösten 2020

 • torsdag 27 augusti
 • onsdag 23 september
 • tisdag 20 oktober
 • onsdag 25 november
 • tisdag 15 december

För att ett ärende ska kunna hanteras måste handlingar ha inkommit till kansliet 10 arbetsdagar innan mötestid.

Personal & rekryteringsavdelningen

Personal- och rekryteringsavdelningen ansvarar för rekryteringsprocessen vid läraranställningar och ger konsultativt stöd till fakultetens verksamhet i frågor som rör rekrytering av lärare.

Till personal- och rekryteringsavdelningen

Sidansvarig:

Kontakt

Kajsa Johnsson
Chef enheten rekrytering, lön och HR-stöd
E-post: Kajsa [dot] Johnsson [at] med [dot] lu [dot] se
Telefon: +46 46-222 08 22

Helene Berggren
Rekryteringshandläggare
E-post: Helene [dot] Berggren [at] med [dot] lu [dot] se
Telefon: +46 46-222 71 11

Daniel Fagerholm
Rekryteringshandläggare
E-post: daniel [dot] fagerholm [at] med [dot] lu [dot] se
Telefon: +46 46-222 17 89

Eva Nilsson (tjänstledig)
Rekryteringshandläggare
E-post: eva [dot] nilsson [dot] 2578 [at] med [dot] lu [dot] se
Telefon: +46 46-222 17 89

Robert Norrman
Rekryteringshandläggare
E-post: Robert [dot] Norrman [at] med [dot] lu [dot] se
Telefon: +46 46-222 44 10

Länkar

Läraranställningar under beredning (länk till egen webbplats)

Högskolepedagogiska kurser för lärartjänst (länk till fakultetens interna webbsidor)

För institutionerna

Rekryteringsunderlag, rekryteringsprocessen, regelverk och interna policies (länk till fakultetens interna webbsidor)