Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Forskning i julklapp: Palliativt Utvecklingscentrum

Närbild på händer, patient och närstående. Foto.

Palliativ vård handlar om att att minska lidande och öka livskvaliteten för patienter och närstående till dem som drabbats av livshotande sjukdomar som saknar botande behandling. Vården är vanligast för patienter med spridd cancer, men även vid sena stadier av hjärtsvikt, KOL eller ALS. I takt med att befolkningens livslängd ökar, växer behovet av palliativ vård och av forskning som stärker denna vård.

Palliativt Utvecklingscentrum (PC) är en del av Lunds universitet och Region Skåne och tillhör på så sätt både akademin och vården. Här pågår forskning, utveckling och utbildning för att vården av människor i livets slutskede ska ha högsta möjliga prioritet och kvalitet, oavsett sjukdom och var man vårdas.

Forskningsprojekten spänner över olika perspektiv, som kommunikation och samtal, folkhälsa och samhälle, tidiga insatser i palliativ vård, existentiella frågor och utmaningar i livets slut samt vården av den döende människan.

Ett angeläget område är bemötandet av de drabbade och deras anhöriga. Många patienter och närstående vittnar om brister när det gäller samtal och information. Detta är ett av de områden där forskning och utbildningsinsatser för läkare och annan vårdpersonal särskilt prioriteras. Samtalsträning med skådespelare är en viktig del av kurskonceptet som under pandemin delvis digitaliserats och når nu på ett enklare sätt deltagare från hela Sverige.

För att åtgärda en del av de brister som finns i vården av patienter i livets slutskede har ett beslutsstöd för att förstå patienters palliativa vårdbehov utvecklats. Det innehåller en evidensbaserad vägledning med syfte att göra rätt vårdinsatser vid rätt tillfällen. Beslutsstödet har redan fått stor spridning nationellt och kommer nu att följas upp vetenskapligt.

Vid PC finns erfarenhet och medvetenhet om att vård av människor i livets slutskede ställer krav på empati, förmåga att vara nära och möta behovet hos både den lidande människan och dess närstående. Forskningen behövs för ökad kunskap och evidens om hur detta ska kunna uppnås på bästa sätt.

Läs mer om PC på palliativa utvecklingscentrums webbplats

 

Kontakt

Emma Idman
Ansvarig för fundraising vid Medicinska fakulteten
+46 46-222 72 18
emma [dot] idman [at] med [dot] lu [dot] se

Hur ger jag bort forskning i julklapp?

För att ge bort forskning i julklapp, kan du swisha valfritt belopp till Medicinska fakultetens swishnummer: 1231322361

Det går även bra att sätta in medel på Lunds universitets bankgironummer: 830-6599. 

Ange i meddelandet vid inbetalningen att gåvan avser viruscentrum, palliativt utvecklingscentrum, eller det forskningsområde som ni själva väljer.