Forskningsavdelningar

Institutionen för laboratoriemedicin

Vi är en forskningsintensiv institution inom de laboratoriemedicinska specialiteterna som integrerar experimentell, epidemiologisk och patientnära forskning med relevans för sjukvården. Forskningen bedrivs i självständiga forskargrupper som samordnas nedanstående avdelningar.

Stamcellsforskning

Stamceller är källan till kroppens olika celler och kan bilda nya stamceller vilket ger oss helt nya möjligheter att bota svåra sjukdomar. Mest känt är transplantation av blodbildande stamceller för att bota blodcancer. Vi forskar även för att utveckla stamceller för behandling av ett flertal andra sjukdomstillstånd och skador som t ex diabetes och nervsjukdomar.

Avdelningsföreträdare: Stefan [dot] Scheding [at] med [dot] lu [dot] se (Stefan Scheding, )046-222 33 31