Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Svenska Priset

Eric K. Fernströms Stiftelse delar varje år ut lokala priser till yngre, särskilt lovande och framgångsrika forskare vid medicinska fakulteter i Sverige.

2021 års pristagare  - lokala priser till yngre, särskilt lovande och framgångsrika forskare:

Umeå

Docent Anna Överby Wernstedt

för sin forskning fokuserad på cellens försvarsmekanismer och antivirala proteiner som är en viktig del i cellens reaktioner vid infektion av Flavivirus..

Uppsala

Docent Susanna Larsson

för sin breda epidemiologiska kompetens inom livsstilsprevention för att förebygga kardiovaskulära sjukdomar men också Alzheimers sjukdom och cancer.”

KI, Stockholm

Docent Gonçalo Castelo-Branco 

för sin framgångsrika forskning med viktiga genombrott inom oligodendrocyt/myelin området. Dynamiken för oligodendrocyters differentiering och mognad har visats och molekylära mekanismer har identifierats som reglerar epigenetiska tillstånd för oligodendrocythärstammande celler, särskilt för oligodendrocytprecursorceller (OPCs), vilka medierar remyelinering vid demyeliniseringssjukdomar som multipel skleros (MS).  Genom att använda single-cell RNA sekvensering har nya embryonala cell-stater såsom föregångarna till OPCs, och postnatala OPC befunnits vara transkriptionellt lika oavsett var de kommer ifrån. En viktig upptäckt är att sjukdomsspecifika oligodendrocythärstammande celler återfinns i hjärnan hos patienter med MS.”

Linköping

Docent Sara Liin

”för sin forskning som handlar om spänningsaktiverade jonkanaler och hur dessa kan påverkas av fleromättade fettsyror och endocannabinoider. Projektet är av grundforskningskaraktär med tydliga framtida tillämpningar inom behandling av bland annat hjärtarytmier.”

Göteborg

Professor Anders Rosengren

”för sin framstående forskning kring typ-2-diabetes, där unik kombination av bioinformatik och cellfysiologi omsätts till kliniska studier på ett mästerligt sätt. Med innovativ och translationell forskning av hög kvalitet, så tillhör han en av våra mest framgångsrika yngre diabetesforskare”.

Lund

Docent Alexandru Schiopu

”för sin framstående forskning om immunsystemets roll vid hjärtsjukdom, vilken på ett föredömligt sätt kombinerar grundforskning med forskning på patienter, och som på sikt kan förbättra behandling av hjärtinfarkt, myokardit och sepsis”.

Pristagare 2021

Foto: Kennet Rouna

Anna Överby Wernstedt tar emot pris av Elisabeth Edholm Fernström. Foto.
Anna Överby Wernstedt
Susanna Larsson tar emot pris av Elisabeth Edholm Fernström. Foto.
Susanna Larsson
Gonçalo Castelo-Branco tar emot pris av Elisabeth Edholm Fernström. Foto.
Gonçalo Castelo-Branco
Sara Liin tar emot pris av Elisabeth Edholm Fernström. Foto.
Sara Liin
Anders Rosengren tar emot pris av Elisabeth Edholm Fernström. Foto.
Anders Rosengren
Alexandru Schiopu tar emot pris av Elisabeth Edholm Fernström. Foto.
Alexandru Schiopu