Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Omvårdnad vid intermediärvård av vuxna 7,5hp (A)

Vill du lära dig mer om Intermediärvård? Denna kurs riktar sig till dig som jobbar inom området eller inom en verksamhet som planerar att starta upp Intermediärvård/högre vårdnivå. Intermediärvård är en vårdnivå som sjukhusen implementerar alltmer för att kunna möta den kritiskt sjuka patienten. Det är ett område under ständig utveckling och det finns ett stort behov av kompetensutveckling för sjuksköterskor inom detta område.

Denna utbildning är ett samarbete mellan VO Infektionssjukdomar och VO Akutsjukvård/Internmedicin vid Skånes universitetssjukhus och Medicinska Fakulteten, Lunds universitet.

Syfte

Syftet med utbildningen är att ge de studerande fördjupade kunskaper om den kritiskt sjuka patienten gällande fysiologi och patofysiologi vid svikt i vitala funktioner, samt omvårdnad och förebyggande åtgärder. Stor vikt kommer att läggas vid omhändertagande av svårt sjuka patienter. Vi fokuserar inte bara på teoretiska kunskaper utan ger dig också verktyg för att direkt tillämpa dina färdigheter i praktiken. 

Innehåll

 • Patofysiologi, diagnostik och behandling vid olika tillstånd vid svikt i vitala funktioner
 • Översiktlig farmakologi i samband med intermediär vård
 • Monitorering och medicinteknisk utrustning
 • Vätsketerapi och syra - basbalans
 • Kommunikation och samverkan i team
 • Vårdmiljö och patientsäkerhet
 • Etiska ställningstagande vid palliation och beslut om vårdnivå
 • Specifik omvårdnad inom intermediärvård utifrån kärnkompetenserna

Studiefart

Utbildningen ges på kvartsfart dagtid.

Undervisningsform

Undervisning ges som föreläsningar, seminarium och gruppövningar kring kursens aktuella tema. Här förväntas deltagarna visa engagemang och aktivt deltagande. Mellan undervisningstillfällen förväntas deltagarna bedriva självstudier på hemorten. Olika former av examination ingår, såväl skriftliga som praktiska. Kursort är Lund/ Malmö.

 

Behörighet

 • Leg sjuksköterska med minst 180hp inkluderande ett självständigt arbete om 15hp eller motsvarande.
 • Minst ett års yrkeserfarenhet som legitimerad sjuksköterska.

Intyg som ska skickas in med anmälan:

 • Bevis på legitimation
 • Intyg på yrkesverksamhet enligt ovan

Kostnad och bokningsregler

17-20 deltagare: 19 500 SEK

21-22 deltagare: 16 800 SEK

23-25 deltagare: 14 800 SEK

Kurskostnad är exkl. moms och kursanmälan är bindande. Vid avbeställning senast 2 veckor före kursens början utgår 50% av den totala kostnaden, mindre än 2 veckor före kursstart debiteras kursen i sin helhet. Byte av deltagare kan ske utan avgift, före eller i samband med kursstart. Vid färre deltagare än 17 genomförs ej kursen. Max antal är 25 deltagare.

Allmänna villkor för uppdragsutbildningen (PDF, 36 kB)

Kurstillfällen

Planerade kursträffar i Malmö/ Lund under hösten 2024

v 36, den 4-5 september

v 41, den 9-10 oktober

v 45, den 6-7 november

v 49, den 4-5 december

Mellan kursträffarna förväntas deltagarna bedriva självstudier på hemorten. 

Anmälan

Välkommen in med din anmälan!

Anmälan

Anmälan är bindande, se bokningsregler nedan. 

Kontakt

För frågor om upplägg och innehåll, kontakta:

Lina Jogedal

Kursledare
Lina Jogeland
Ambulanssjuksköterska
lina [dot] jogeland [at] skane [dot] se

Porträtt Elin Hammarstrand. Foto.

Kursledare
Elin Hammarstrand
Sjuksköterska
Elin [dot] hammarstrand [at] skane [dot] se

Porträtt Johan Tham. Foto.

Examinator
Johan Tham
Docent, överläkare infektionskliniken


Övriga frågor, kontakta

Christina Landelius
Samordnare uppdragsutbildning

Caroline Fredskilde
Administratör uppdragsutbildning

uppdrag_ihv [at] med [dot] lu [dot] se (uppdrag_ihv[at]med[dot]lu[dot]se)