Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Reumatologi 15hp (A)

För sjuksköterskor. Huvudsakligen på distans

Reumatologi är en vårdspecialitet som befinner sig i en dynamisk utveckling. Den reumatologiska omvårdnaden har blivit alltmer komplex och sjuksköterskans roll har successivt utvidgats med avancerade arbetsuppgifter som förutsätter fördjupade kunskaper. Nu arrangeras 2:a omgången av utbildningen inom Reumatologi i samarbete mellan Reumatologklinikerna vid Skånes Universitetssjukhus och Helsingborgs lasarett samt Lunds universitet.

Kursens syfte

Kursen avser att ge fördjupade kunskaper om reumatologiska sjukdomars specifika vård och omvårdnad samt ökad professionell kompetens byggd på vetenskaplig grund.

Målgrupp

Utbildningen riktar sig till sjuksköterskor som är verksamma inom reumatologi. Utbildningen kan ingå som kurs i magister- och masterutbildning.

Studieperiod/undervisningsform

Utbildningen går på kvartsfart, huvudsakligen distans, med start HT 2023, vecka 38 med avslut vecka 21, 2024.

Undervisningen är på avancerad nivå och bygger på den studerandes tidigare kunskaper och erfarenheter. Den förutsätter ett aktivt kunskapssökande, problemlösning, reflektion och kritisk analys. Undervisningen omfattar föreläsningar, seminarier, grupparbeten, case och individuella studieuppgifter.

Deltagarna samlas vid 8 kurstillfällen, 2 dagar varje tillfälle. Två av tillfällena är på plats i Lund och övriga ges på distans. Mellan kurstillfällena arbetar kursdeltagarna utifrån kurslitteratur och studieuppgifter. Olika former av examination ingår, såväl skriftliga som muntliga. För mer information, se kursplan. 

Innehåll

 • Reumatologiska sjukdomar hos vuxna
 • Reumatologiska sjukdomar hos barn samt under pubertet, adolescens och graviditet
 • Bedömning, utredning och uppföljning av reumatologiska sjukdomar
 • Basal immunologi och genetik med inriktning på autoimmunitet
 • Farmakologisk och icke-farmakologisk behandling
 • Evidensbaserad omvårdnad och sjuksköterskeledd vård
 • Personcentrerad vård, säker vård och patientens lärande
 • Tvärprofessionell samverkan, teamvård och rehabilitering
 • Omvårdnadsinformatik, e-hälsa och virtuell mottagning med relevans för reumatologisk omvårdnad
 • Omvårdnadsforskning och förbättringskunskap för kvalitetsutveckling

Behörighet

 • Leg. sjuksköterska
 • Yrkeserfarenhet inom området

Till anmälan ska du bifoga följande handlingar:

 • Examensbevis alt. legitimationsbevis
 • Intyg från arbetsgivare som tillstyrker yrkeserfarenheten

Kostnad och bokningsregler

22 000 kr/deltagare exkl. moms.

Kursanmälan är bindande. Vid avbeställning senast 2 veckor före kursens början utgår 50% av den totala kostnaden, mindre än 2 veckor före debiteras kursen i sin helhet. Byte av deltagare kan ske utan avgift, före eller i samband med kursstart. Minimum antal deltagare är 22, max antal deltagare är 26.

Allmänna villkor för uppdragsutbildningen (PDF, 36 kB, ny flik)

Kurstillfällen

Kursen pågår och avslutas våren 2024.

Anmälan

Om du är intresserad av kommande kurser, kontakta oss gärna på uppdrag_ihv [at] med [dot] lu [dot] se

Kontakt

För frågor om innehåll och genomförande:

Valentina Bala

Valentina Bala 
Kursledare/examinator
sidona-valentina [dot] bala [at] skane [dot] se


För övriga frågor:

Christina Landelius
Samordare uppdragsutbildning

Caroline Fredskilde
utbildningsadministratör

uppdrag_ihv [at] med [dot] lu [dot] se (uppdrag_ihv[at]med[dot]lu[dot]se)