Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Nominering

Dr Eric K. Fernströms Nordiska Pris

Samtliga medicinska fakulteter i Norden erbjuds möjligheten att föreslå kandidater till det Nordiska Priset. De nordiska kandidaterna bedöms sedan av den Fernströmska Priskommittén i Lund. Den består av sju medlemmar, tillhörande Medicinska fakulteten vid Lunds universitet, vilka utses för en mandatperiod på tre år.

Lunds universitet: 

 • Professor Maria Björkqvist, dekan, ordförande
 • Professor Cecilia Lundberg
 • Professor Oskar Hansson
 • Professor Anders Bjartell
 • Professor Magnus Rasmussen
 • Professor Anna Blom
 • Professor Christine Rubertsson
 • Sekreterare: Ann Ivarsson

Dr Eric K. Fernströms Svenska Pris till yngre forskare

Nedanstående medicinska fakulteter i Sverige anmodas att utse varsin mottagare av det Svenska Priset. Varje fakultet har sin egen priskommitté, som består av sju medlemmar, vilka utses för samma mandattid som i Lund. För medlemmar, var god kontakta respektive universitets fakultet.

 • Umeå universitet
 • Uppsala universitet
 • Karolinska Institutet
 • Linköpings universitet
 • Göteborgs universitet
 • Lunds universitet

 


Nominering 2024

Eric K. Fernströms Nordiska pris

Professorer och lektorer vid de medicinska fakulteterna i Norden inbjuds att inkomma med nomineringar till Eric K. Fernströms Nordiska pris.

Anvisningar och nomineringar till Eric K. Fernströms Nordiska pris

Förslag till Nordiska priset 2024 mottages tacksamt senast den 15 maj 2024.

Anvisningar till nominering av Nordisk pristagare 2024 (pdf, 65 kb,, öppnas i ny flik)

Blankett för nominering av Nordisk pristagare 2024  (pdf, 36 kb,, öppnas i ny flik)

OBS! Ladda ner blanketten till din dator för att kunna fylla i den.


Eric K. Fernströms pris för yngre, särskilt lovande och framgångsrika forskare

Professorer och lektorer vid de svenska medicinska fakulteterna inbjuds att inkomma med nomineringar till Eric K. Fernströms pris till yngre, särskilt lovande och framgångsrika forskare.

Anvisningar för nomineringar till pristagare vid Umeå universitet, Uppsala universitet, Karolinska institutet, Linköpings universitet och Göteborgs universitet.

Nomineringarna skickas till respektive universitets medicinska kansli. Beslut fattas av egen Priskommitté och ska vara oss tillhanda senast den 26 augusti 2024.

Anvisningar till nominering av Yngre pristagare 2024 - ej Lunds universitet (pdf 69 kB, nytt fönster)

Blankett för nominering till yngre pristagare 2024 - ej Lunds universitet (pdf 35 kB, nytt fönster) 

OBS! Ladda ner blanketten till din dator för att kunna fylla i den.


Anvisningar för nomineringar till pristagare vid Lunds universitet

Nomineringar ska vara oss tillhanda senast den 12 augusti 2024.

Anvisningar till nominering av Yngre pristagare 2024 - Lunds universitet (pdf 124 kB, nytt fönster)

Blankett för nominering till Yngre pristagare 2024 - Lunds universitet (pdf 36 kB, nytt fönster) 

OBS! Ladda ner blanketten till din dator för att kunna fylla i den.

 

 

Stiftelsens kansli

Kanslidirektör Ann Ivarsson

Telefon: 046-222 80 71
E-post: Ann [dot] Ivarsson [at] med [dot] lu [dot] se (Ann[dot]Ivarsson[at]med[dot]lu[dot]se)
Fernströmstiftelsen
Medicinska fakultetens kansli
Lunds universitet
BMC F12
221 84 Lund

Internpost: BMC F12, HS 66
Besöksadress: BMC F12, Sölvegatan 19, Lund