Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Till studenter och medarbetare: För uppdaterad information om coronaviruset, se www.lu.se - Klicka här för att dölja meddelandetTillstudenterochmedarbetare:Föruppdateradinformationomcoronaviruset,sewww.lu.se
Du är här

Medicon Village

Välkommen till Medicon Village i Lund

Medicon Village är en mötesplats för forskning, innovationer och affärsutveckling inom livsvetenskaperna. Medicon Village finns i Lund, i omedelbar närhet till Lunds universitet och Skånes universitetssjukhus.

Byggnad vid forskningscentrumet Medicon Village
Medicon Village

På Medicon Village finns idag forskare vid Lunds universitet (bland annat inom cancerområdet), företag och verksamhet inom Region Skåne.

På Medicon Village hittar du fyra institutioner som tillhör Medicinska fakulteten:

  • Institutionen för experimentell medicinsk vetenskap (EMV)
  • Institutionen för kliniska vetenskaper, Lund (IKVL)
  • Institutionen för kliniska vetenskaper, Malmö (IKVM)
  • Institutionen för laboratoriemedicin (ILM)

På Medicon Village samlas forskarna från Lunds universitet i ett allsidigt cancercentrum med klinisk, translationell, och experimentell cancerforskning. Forskare med bakgrund inom teknik, onkologi och laboratoriemedicin kompletterar varandra och studerar gemensamt cancerssjukdomar ur många olika aspekter. Lunds universitets cancerforskare på Medicon Village tillhör Medicinska fakultetens Translational Cancer Research och Avdelningen för onkologi och patologi samt CREATE Health från LTH. Det gemensamma målet är förbättrad diagnostik, vård och behandling för cancerpatienter.

På Medicon Village finns även Region Skånes och Lunds universitets gemensamma Palliativt Utvecklingscentrum, Regionalt Cancercentrum Syd samt Region Skånes biobank. Detta ger bättre möjligheter för den patientnära cancerforskningen och ger dessutom cancerforskarna närmare tillgång till viktigt forskningsmaterial i form av patientprover och -register.

Även Lund universitets Neuronanoscience Research Center (NRC) finns på Medicon Village. Neuronano Research Center forskar inom området Brain-Machine Interface (BMI). Det långsiktiga målet för NRC är att utveckla en helt ny generation ultralätta elektroder som kan opereras in i hjärna och ryggmärg.

På Medicon Village finns dessutom företag inom livsvetenskap vilket öppnar för nya och fördjupade samarbeten med näringslivet, vilket är ett betydelsefullt led när forskningen ska omsättas i praktisk nytta för patienterna.

Sidansvarig:

Besök Medicon Village

Besöksadress Medicon Village
Scheeletorget 1
223 63 Lund

Reception Medicon Village
byggnad 404

Telefon: +46 46 275 60 40
E-post: reception404 [at] mediconvillage [dot] se

Hitta till Medicon Village - länk till karta Google maps

Webbplats Medicon Village