Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Kurs för ST-läkare: Etik, mångfald och jämlikhet

Uppdragsutbildning

Denna kurs svarar mot Socialstyrelsens delmål a2 (SOSFS 2015) och delmål STa4 (HSL-FS) för ST-läkare. Kursen innebär lärarledd undervisning fördelat över två heldagar. Utöver föreläsningar består kursen av interaktiva moment i stor- eller smågrupp och en mindre förberedelseuppgift. Alla delmoment är obligatoriska. Kursen ges på Forum Medicum i centrala Lund. 

Kursen arrangeras av Lunds universitet, Medicinska fakulteten, Birgit Rausing Centrum för Medicinsk Humaniora.

Syfte

Kursen syftar till att ge ST-läkare den utbildning som avses i Socialstyrelsens målbeskrivning för ST-läkare, delmål a2 (2015) och delmål STa4 (2021).

Den specialistkompetenta läkaren kommer efter kursen vara bättre rustad att:

  • Förstå innebörden av medicinsk-etiska principer samt kunna resonera kring etiska problem i den kliniska vardagen.
  • Reflektera över begrepp som oetisk vård och hantera värdekonflikter i det dagliga arbetet som läkare.
  • Förstå den juridiska och medicinska innebörden av olika former av diskriminering inom hälso-och sjukvård (bl.a.utifrån geografisk hemvist, ålder, etnisk tillhörighet, trosuppfattning, könsidentitet och funktionsnedsättning).
  • Beakta olika former av självomhändertagande för ett hållbart yrkesliv som läkare.

Intyg om genomförd utbildningsaktivitet och uppfyllda kompetenskrav kommer att skickas till deltagarna efter genomgången kurs.

Målgrupp

Kursen är enbart avsedd för ST-läkare. I första hand prioriteras anmälan från läkare i Skåne. I mån av plats öppnar vi upp även för anmälningar från andra regioner.

Innehåll

Kursen är på två dagar, kl.08.30-16.00 och består av tre block:

a) Etik
b) Mångfald och jämlikhet
c) Medkänsla och självomhändertagande

Alla tre blocken leds av forskare/specialister från respektive ämnesområde.

Fika och lunch ingår.

Föreläsare och undervisning

Kursens olika moment leds av universitetsanknutna forskare och lärare från respektive ämnesområde, varav flera själva är kliniker. Kursen hålls huvudsakligen på svenska, med vissa moment på engelska. Kursen ges på plats i Lund. Kursmaterial - inkl. förberedelseuppgifter - kommer att finnas tillgängligt via Lunds universitets lärplattform Canvas.

Kommentarer från tidigare deltagare 

" Engagerade föreläsare och kursledare, intressanta ämnen och interaktiva övningar "

" Praktiska moment varvat med teori, stor spännvidd i ämnen och föreläsare "

Kostnad och bokningsregler

5000 SEK/deltagare

Kurskostnad är exklusive moms och kursanmälan är bindande. Lunch och fika ingår. 

Vid avbeställning senast 2 veckor före kursens början utgår 50% av den totala kostnaden, mindre än 2 veckor före kursstart debiteras kursen i sin helhet. Byte av deltagare kan ske utan avgift, före eller i samband med kursstart. Max. antal deltagare är 16. 

Allmänna villkor för uppdragsutbildningen (PDF, 36 kB)

Kurstillfällen

Våren 2024

Kursen är avslutad. 

Anmälan

Är du intresserad av kommande kurser, kontakta gärna oss på uppdrag_ihv [at] med [dot] lu [dot] se

Kontakt

För frågor om innehåll och genomförande

Jonatan Wistrand

Kursledare
Jonatan Wistrand

jonatan [dot] wistrand [at] med [dot] lu [dot] se

För övriga frågor:

Ann-Sofie Grönkvist
Utbildningsadministratör

uppdrag_ihv [at] med [dot] lu [dot] se