Sektioner

Institutionen för experimentell medicinsk vetenskap

Cell- och vävnadsbiologi

Sektionschef: Sebastian Albinsson
Följande forskargrupper ingår i sektionen:

Diabetes, metabolism och endokrinologi

Sektionschef: Karin Stenkula
Följande forskargrupper ingår i sektionen:

Farmakologi och strukturbiologi

Sektionschef: Maria Kempe
Följande forskargrupper ingår i sektionen:

Immunologi

Sektionschef: William Agace

Följande forskargrupper ingår i sektionen:

Neurobiologi

Sektionschef: Gunnar Gouras (med hjälp av Ulrika Mundt-Petersen)
Följande forskargrupper ingår i sektionen:

 

Neurofysiologi