Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Björn Ovander, Sparbanken Skåne

Björn Ovander.
Björn Ovander, bankchef, Sparbanken Skåne.

Kan du dela med dig av bakgrunden till Sparbanken Skånes engagemang för samhället, och specifikt ert stöd till forskning vid Medicinska fakulteten?

– Som sparbank vill vi medverka till en positiv samhällsutveckling, det är något som funnits med i vårt DNA ända sedan de första sparbankerna bildades på 1800-talet. Förutom den ganska självklara aspekten kring vardagsekonomi och företagens utveckling här i Skåne, engagerar vi oss mycket i barn och unga och frågor för en bättre folkhälsa. Här spelar forskningen en väldigt stor roll. Det är kunskapen som vi söker idag som ger oss förutsättningar att kunna fatta rätt beslut imorgon.

Vilka nyckelaspekter inom medicinsk forskning tror du det är som väcker ett långsiktigt filantropiskt engagemang?

– Det behövs många olika typer av forskning, såväl på grundnivå som mer tillämpad forskning. Sedan är det nog så i praktiken att forskningsrön som ligger närmare en konkret nytta för människor och samhälle är lättare att ta till sig för gemene man och även för oss som stöttar forskningen. Det är med andra ord viktigt att forskare och övriga samhället kan förstå varandra och se hur vetenskapen passar in i allas vår vardag. Vi vill ju att nyttan av forskningen ska komma så många som möjligt till gagn.

Kan du beskriva era förhoppningar med den inverkan ert filantropiska engagemang har, både för utvecklingen av forskningen men även samhället som helhet?

– Vi hoppas såklart att vårt bidrag till forskningen ska göra skillnad, att vetenskapen efterhand ska kunna göra ytterligare framsteg inom viktiga medicinska områden. Sedan ligger det oss som lokal sparbank varmt om hjärtat att också stötta lokalt. Vi ser Lund och Malmö som betydande kunskapscentrum och kan vi medverka till att det förblir så, så är det något positivt. I slutänden handlar det om att vi vill se vårt samhälle fortsätta utvecklas, att människor ska må bra och att vår värld ska må bra.