Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Representation i sjukvård samt fakultet

Sjukvården inom Region Skåne är Medicinska fakultetens allra närmsta samverkanspartner och det är av största vikt att det finns en nära dialog mellan akademin och sjukvården. Medicinska fakulteten och Skånes universitetssjukvård (SUS) har därför representation i varandras ledningar på olika nivåer.

Fakultetsstyrelse - förvaltningsledning

Medicinska fakultetens prodekanus sitter i SUS förvaltningsledning och SUS förvaltningschef sitter i fakultetsstyrelsen. Forskningschefen för SUS är medlem i fakultetsledningen.

Institutionerna på fakulteten

Två av SUS chefer sitter i ledningsgrupperna på institutionerna.

Divisioner och verksamhetsområden inom SUS

De akademiska representanterna är fullvärdiga medlemmar på verksamhetsnivå i ledningsgrupperna och deltar i alla frågor som avhandlas i den aktuella ledningsgruppen. Framför allt ska de bidra med sin kompetens när det gäller utbildnings- och forskningsfrågor. De akademiska representanterna ska täcka hela det akademiska perspektivet inom aktuellt verksamhetsområde.