Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Medicinska fakultetens styrelse

Medicinska fakultetens styrelse ansvarar för övergripande riktlinjer och beslut som rör fakultetens verksamhet. Ledamöterna väljs av fakulteten på förslag av en valberedning. Styrelsen består av sex lärarrepresentanter, två representanter för övrig personal samt två externa ledamöter. Studenterna inom grund- och forskarutbildningarna utser sina egna representanter. Övriga med närvaro- och yttanderätt är vicedekaner, företrädare för Region Skåne, företrädare för Future Faculty, kanslirepresentanter samt fackliga representanter.

Fakultetsstyrelsens uppgifter definieras i Högskoleförordningen (SFS 1993:100), 3 kap.

Dekan är ordförande i fakultetsstyrelsen och prodekan är vice ordförande.

Fakultetsstyrelsen sammanträder hösten 2023:

Onsdag 20 september
Onsdag 18 oktober
Onsdag 15 november
Onsdag   6 december

Fakultetsstyrelsen sammanträder våren 2024:

Onsdag   7 februari
Onsdag 13 mars
Onsdag 24 april
Onsdag   5 juni

 

Fakultetsstyrelsens sammansättning

Ledamöter

Lärarrepresentanter

Dekan, professor Kristina Åkesson
Institutionen för kliniska vetenskaper, Malmö
Klinisk och molekylär osteoporosforskning
Telefon: +46 46-222 80 84
E-post: Kristina [dot] Akesson [at] med [dot] lu [dot] se (Kristina[dot]Akesson[at]med[dot]lu[dot]se)

Prodekan, professor Martin L Olsson
Institutionen för laboratoriemedicin
Avdelningen för hematologi och transfusionsmedicin
Telefon: +46 46-222 32 07
E-post: Martin_L [dot] Olsson [at] med [dot] lu [dot] se (Martin_L[dot]Olsson[at]med[dot]lu[dot]se)

Professor Anders P Håkansson
Institutionen för translationell medicin
Experimentell infektionsmedicin
Telefon: +46 40-39 10 27
E-post: Anders_P [dot] Hakansson [at] med [dot] lu [dot] se (Anders_P[dot]Hakansson[at]med[dot]lu[dot]se)

Professor Diana Karpman
Institutionen för kliniska vetenskaper, Lund
Pediatrik
Telefon: +46 46-222 07 47
E-post: Diana [dot] Karpman [at] med [dot] lu [dot] se (Diana[dot]Karpman[at]med[dot]lu[dot]se)

Professor Jonas Larsson
Institutionen för laboratoriemedicin
Molekylärmedicin och genterapi
Telefon: +46 46-222 05 80 
E-post: Jonas [dot] Larsson [at] med [dot] lu [dot] se (Jonas[dot]Larsson[at]med[dot]lu[dot]se)

Professor Anette Agardh
Institutionen för kliniska vetenskaper, Malmö
Socialmedicin och global hälsa
Telefon: +46 40-39 13 38
E-post: Anette [dot] Agardh [at] med [dot] lu [dot] se (Anette[dot]Agardh[at]med[dot]lu[dot]se)

Professor Kristian Pietras
Institutionen för laboratoriemedicin
Avdelningen för translationell cancerforskning
Telefon: +46 46-222 64 29
E-post: Kristian [dot] Pietras [at] med [dot] lu [dot] se (Kristian[dot]Pietras[at]med[dot]lu[dot]se)

Professor Madeleine Durbeej-Hjalt
Institutionen för experimentell medicinsk vetenskap
Cell- och vävnadsbiologi; Muskelbiologi
Telefon: +46 46-222 08 12
E-post: Madeleine [dot] Durbeej-Hjalt [at] med [dot] lu [dot] se (Madeleine[dot]Durbeej-Hjalt[at]med[dot]lu[dot]se)

Representanter för övriga anställda

Biträdande chef Thomas Blom
Enheten för biomedicinsk service
Telefon: +46 46-222 09 89
E-post: Thomas [dot] Blom [at] med [dot] lu [dot] se (Thomas[dot]Blom[at]med[dot]lu[dot]se)

Vetenskaplig samordnare Linda Eliasson
Institutionen för experimentell medicinsk vetenskap
Telefon: +46 46-222 36 31
E-post: Linda [dot] Eliasson [at] med [dot] lu [dot] se (Linda[dot]Eliasson[at]med[dot]lu[dot]se)

Allmänrepresentanter

Professor Thomas Laurell
Lunds Tekniska Högskola
Institutionen för biomedicinsk teknik
Telefon: +46 46-222 75 40
E-post: Thomas [dot] Laurell [at] bme [dot] lth [dot] se (subject: Thomas.Laurell%40bme.lth.se) (Thomas[dot]Laurell[at]bme[dot]lth[dot]se)

Executive Director Corporate Development Lina Olsen Boreson
Sandberg Development AB
Telefon: +46 703 78 12 79
E-post: lina [dot] boreson [at] hotmail [dot] com (lina[dot]boreson[at]hotmail[dot]com)

Företrädare för studenterna

Alva Söderbäck
Corpus Medicum (MF)
Telefon:
E-post: al1741so-s [at] student [dot] lu [dot] se (al1741so-s[at]student[dot]lu[dot]se)

Irina Fransson
Corpus Medicum (VÅVS)
Telefon:
E-post: ordf [at] vavslund [dot] se (subject: ordf%40vavslund.se) (ordf[at]vavslund[dot]se)

Nika Gvazava
Medicinska doktorandrådet (MDR)
Telefon:
E-post: nika [dot] gvazava [at] med [dot] lu [dot] se (subject: nika.gvazava%40med.lu.se) (nika[dot]gvazava[at]med[dot]lu[dot]se)

 

Övriga med närvaro- och yttranderätt

Vicedekan, professor Maria Björkqvist
Institutionen för experimentell medicinsk vetenskap
Biomarkörer vid hjärnsjukdomar
Telefon: +46 72-700 71 63
E-post: Maria [dot] Bjorkqvist [at] med [dot] lu [dot] se (Maria[dot]Bjorkqvist[at]med[dot]lu[dot]se)

Vicedekan, professor Heiko Herwald
Institutionen för kliniska vetenskaper, Lund
Infektionsmedicin
Telefon: +46 46-222 41 82
 E-post: Heiko [dot] Herwald [at] med [dot] lu [dot] se (Heiko[dot]Herwald[at]med[dot]lu[dot]se)

Vicedekan, professor Karin Jirström
Institutionen för kliniska vetenskaper, Lund
Personlig patologi och cancerbehandling
Telefon: +46 46-222 08 29
E-post: Karin [dot] Jirstrom [at] med [dot] lu [dot] se (Karin[dot]Jirstrom[at]med[dot]lu[dot]se)

Vicedekan, professor Lena Eliasson
Institutionen för kliniska vetenskaper, Malmö
Diabetes - öcellsexocytos
Telefon: +46 40-39 11 53
E-post: Lena [dot] Eliasson [at] med [dot] lu [dot] se (subject: Lena.Eliasson%40med.lu.se) (Lena[dot]Eliasson[at]med[dot]lu[dot]se)

Vicedekan, professor David Gisselsson Nord
Institutionen för laboratoriemedicin
Avdelningen för klinisk genetik
Telefon: +46 73-391 40 36
E-post: David [dot] Gisselsson_nord [at] med [dot] lu [dot] se (David[dot]Gisselsson_nord[at]med[dot]lu[dot]se)

Verksamhetsföreträdare

Företrädare för Region Skåne

Forskningschef Jesper Petersson
FoUU-kansliet, Region Skåne
Telefon: +46 709-41 60 07
E-post: Jesper [dot] Petersson [at] skane [dot] se (Jesper[dot]Petersson[at]skane[dot]se)

Företrädare för Skånes universitetssjukhus

Förvaltningschef Björn Lövgren-Ekmehag
Telefon: +46 46-17 72 27 (sekreterare)
E-post: Bjorn [dot] Lovgren-Ekmehag [at] skane [dot] se (Bjorn[dot]Lovgren-Ekmehag[at]skane[dot]se)

Forskningschef Stefan Jovinge
Telefon: +46 46-17 62 63 (sekreterare)
E-post: Stefan [dot] VolkJovinge [at] skane [dot] se (subject: Stefan.VolkJovinge%40skane.se) (Stefan[dot]VolkJovinge[at]skane[dot]se)

Företrädare för de anställda

Professor Jaro Ankerst
Institutionen för kliniska vetenskaper, Lund
Telefon: tel:+46 46-17 22 72 / +46 46-222 45 94
E-post: Jaro [dot] Ankerst [at] med [dot] lu [dot] se (Jaro[dot]Ankerst[at]med[dot]lu[dot]se)

Vakant (SEKO)
E-post: Sekocivil [at] seko [dot] lu [dot] se (Sekocivil[at]seko[dot]lu[dot]se)

Företrädare för Future Faculty

Universitetslektor Anders Rasmussen
Institutionen för experimentell medicinsk vetenskap
Telefon: +46 70-974 66 09
E-post: Anders [dot] Rasmussen [at] med [dot] lu [dot] se (subject: Anders.Rasmussen%40med.lu.se) (Anders[dot]Rasmussen[at]med[dot]lu[dot]se)

Kanslirepresentanter

Kanslichef Mattias Brattström
Medicinska fakultetens kansli
Telefon: +46 46-222 72 15
E-post: Mattias [dot] Brattstrom [at] med [dot] lu [dot] se (Mattias[dot]Brattstrom[at]med[dot]lu[dot]se)

Kommunikationschef Johanna Erlandson
Medicinska fakultetens kansli
Telefon: +46 46-222 08 23
E-post: Johanna [dot] Erlandson [at] med [dot] lu [dot] se (Johanna[dot]Erlandson[at]med[dot]lu[dot]se)

Sekreterare Ann Ivarsson
Medicinska fakultetens kansli
Telefon: +46 46-222 80 71
E-post: Ann [dot] Ivarsson [at] med [dot] lu [dot] se (Ann[dot]Ivarsson[at]med[dot]lu[dot]se)

Ekonomichef Marie Creutzer
Medicinska fakultetens kansli
Telefon: +46 46-222 17 08
E-post: Marie [dot] Creutzer [at] med [dot] lu [dot] se (subject: Marie.Creutzer%40med.lu.se) (Marie[dot]Creutzer[at]med[dot]lu[dot]se)

 

Protokoll

Fakultetsstyrelsens protokoll (LU Box)

Om du använder en Region Skåne-dator och har problem att öppna protokollen, kontakta Region Skånes ServiceDesk för felanmälan. ServiceDesk nås på telefonummer 30 000 inom Region Skåne och på telefonummer 077-67 300 00 utanför Region Skåne.

Fakultetsstyrelsens sammanträden

Sammanträden med fakultetsstyrelsen delas upp i två delar. En informations-/föredragningsdel och en beslutsdel.

Vid informations-/föredragningsdelen deltar ledamöter, föredragande tjänstemän, företrädare för personalorganisationerna, kanslichef, protokollförare och vicedekaner samt i förekommande fall inbjudna gäster.

Sedan informations-/föredragningsdelen avslutas ajourneras mötet.

Därefter tar beslutsdelen vid, då deltar endast ordinarie ledamöter samt protokollförare, kanslichef och företrädare för personalorganisationerna.

Endast ordinarie ledamöter har rösträtt, övriga har närvaro- och yttranderätt.

Alla handlingar och bilagor är offentliga. Kontakta respektive handläggare om du vill ta del av dem