Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Medicinska fakultetens styrelse

Medicinska fakultetens styrelse ansvarar för övergripande riktlinjer och beslut som rör fakultetens verksamhet. Ledamöterna väljs av fakulteten på förslag av en valberedning. Styrelsen består av sex lärarrepresentanter, två representanter för övrig personal samt två externa ledamöter. Studenterna inom grund- och forskarutbildningarna utser sina egna representanter. Övriga med närvaro- och yttanderätt är vicedekaner, företrädare för Region Skåne, företrädare för Future Faculty, kanslirepresentanter samt fackliga representanter.

Dekan är ordförande i fakultetsstyrelsen och prodekan är vice ordförande.

Sammanträdesdatum våren 2024

Onsdag   7 februari
Onsdag 13 mars
Onsdag 24 april
Onsdag   5 juni

Sammanträdesdatum hösten 2024

Onsdag 18 september
Onsdag 16 oktober
Onsdag 13 november
Onsdag   4 december

Sammanträdesdatum våren 2025

Onsdag   5 februari
Onsdag 12 mars
Onsdag 23 april
Onsdag   4 juni

Fakultetsstyrelsens sammansättning

Ledamöter

Lärarrepresentanter

Dekan, professor Maria Björkqvist (ordförande)
Institutionen för experimentell medicinsk vetenskap
Biomarkörer vid hjärnsjukdomar
+46 72 700 71 63
maria [dot] bjorkqvist [at] med [dot] lu [dot] se

Prodekan, professor Jonas Larsson (vice ordförande)
Institutionen för laboratoriemedicin
Molekylärmedicin och genterapi
+46 46-222 05 80
Jonas [dot] Larsson [at] med [dot] lu [dot] se (jonas[dot]larsson[at]med[dot]lu[dot]se)

Professor Kristian Pietras
Institutionen för laboratoriemedicin
Avdelningen för translationell cancerforskning
+46 46-222 64 29
Kristian [dot] Pietras [at] med [dot] lu [dot] se (kristian[dot]pietras[at]med[dot]lu[dot]se)

Professor Madeleine Durbeej-Hjalt
Institutionen för experimentell medicinsk vetenskap
Cell- och vävnadsbiologi; Muskelbiologi
+46 46-222 08 12
Madeleine [dot] Durbeej-Hjalt [at] med [dot] lu [dot] se (madeleine[dot]durbeej-hjalt[at]med[dot]lu[dot]se)

Professor Sophia Zackrisson
Institutionen för translationell medicin
Diagnostisk radiologi
+46 40 33 87 97
sophia [dot] zackrisson [at] med [dot] lu [dot] se (sophia[dot]zackrisson[at]med[dot]lu[dot]se)

Professor Christina Brogårdh 
Institutionen för hälsovetenskaper
Rehabilitering och hållbar hälsa
+46 46 222 18 92
christina [dot] brogardh [at] med [dot] lu [dot] se (christina[dot]brogardh[at]med[dot]lu[dot]se) 

Professor Arne Lindgren
Institutionen för kliniska vetenskaper, Lund
Neurologi
+46 46 17 14 24
arne [dot] lindgren [at] med [dot] lu [dot] se (arne[dot]lindgren[at]med[dot]lu[dot]se) 

Professor Marju Orho-Melander
Institutionen för kliniska vetenskaper, Malmö
Diabetes - kardiovaskulär sjukdom
+46 40 39 12 10
marju [dot] orho-melander [at] med [dot] lu [dot] se (marju[dot]orho-melander[at]med[dot]lu[dot]se) 

Representanter för övriga anställda

Vetenskaplig samordnare Linda Eliasson
Institutionen för experimentell medicinsk vetenskap
+46 46-222 36 31
Linda [dot] Eliasson [at] med [dot] lu [dot] se (linda[dot]eliasson[at]med[dot]lu[dot]se) 

Driftchef Carola Tilgmann
Biblioteks- och IKT-enheten
+46 46 222 33 40
carola [dot] tilgmann [at] med [dot] lu [dot] se (carola[dot]tilgmann[at]med[dot]lu[dot]se) 
 

Allmänrepresentanter

Professor Thomas Laurell
Lunds Tekniska Högskola
Institutionen för biomedicinsk teknik
+46 46-222 75 40
Thomas [dot] Laurell [at] bme [dot] lth [dot] se (subject: Thomas.Laurell%40bme.lth.se) (thomas[dot]laurell[at]bme[dot]lth[dot]se)

Chief Executive Officer Petter Hartman
Medicon Village
+46 73 909 63 76
petter [dot] hartman [at] mediconvillage [dot] se (petter[dot]hartman[at]mediconvillage[dot]se) 

Företrädare för studenterna

Alva Söderbäck
Corpus Medicum (MF)
al1741so-s [at] student [dot] lu [dot] se (al1741so-s[at]student[dot]lu[dot]se)

Irina Fransson
Corpus Medicum (VÅVS)
ordf [at] vavslund [dot] se (subject: ordf%40vavslund.se) (ordf[at]vavslund[dot]se)

Nika Gvazava
Medicinska doktorandrådet (MDR)
nika [dot] gvazava [at] med [dot] lu [dot] se (subject: nika.gvazava%40med.lu.se) (nika[dot]gvazava[at]med[dot]lu[dot]se)

Övriga med närvaro- och yttranderätt

Vicedekan, docent Thomas Hellmark 
Institutionen för kliniska vetenskaper, Lund
Njurmedicin
+46 46 222 07 01
thomas [dot] hellmark [at] med [dot] lu [dot] se (thomas[dot]hellmark[at]med[dot]lu[dot]se)

Vicedekan, professor Eva Ageberg
Institutionen för hälsovetenskaper
Idrottsvetenskap
+46 46 222 49 43
eva [dot] ageberg [at] med [dot] lu [dot] se

Vicedekan, professor Karin Jirström
Institutionen för kliniska vetenskaper, Lund
Personlig patologi och cancerbehandling
+46 46-222 08 29
Karin [dot] Jirstrom [at] med [dot] lu [dot] se (karin[dot]jirstrom[at]med[dot]lu[dot]se)

Vicedekan, professor David Gisselsson Nord
Institutionen för laboratoriemedicin
Klinisk genetik
+46 73-391 40 36
David [dot] Gisselsson_nord [at] med [dot] lu [dot] se (david[dot]gisselsson_nord[at]med[dot]lu[dot]se) 

Vicedekan, professor Niklas Nielsen
Institutionen för kliniska vetenskaper, Lund
Anestesiologi och intensivvård
niklas [dot] nielsen [at] med [dot] lu [dot] se (niklas[dot]nielsen[at]med[dot]lu[dot]se) 

Verksamhetsföreträdare

Företrädare för Region Skåne

Forskningschef Jesper Petersson
FoUU-kansliet, Region Skåne
+46 709-41 60 07
Jesper [dot] Petersson [at] skane [dot] se (jesper[dot]petersson[at]skane[dot]se)

Företrädare för Skånes universitetssjukhus

Förvaltningschef Björn Lövgren-Ekmehag
+46 46-17 72 27 (sekreterare)
Bjorn [dot] Lovgren-Ekmehag [at] skane [dot] se (bjorn[dot]lovgren-ekmehag[at]skane[dot]se)

Forskningschef Stefan Jovinge
+46 46-17 62 63 (sekreterare)
Stefan [dot] VolkJovinge [at] skane [dot] se (subject: Stefan.VolkJovinge%40skane.se) (stefan[dot]volkjovinge[at]skane[dot]se)

Företrädare för de anställda

Professor Jaro Ankerst
Institutionen för kliniska vetenskaper, Lund
+46 46-17 22 72 / +46 46-222 45 94
Jaro [dot] Ankerst [at] med [dot] lu [dot] se (jaro[dot]ankerst[at]med[dot]lu[dot]se)

Vakant (SEKO)
Sekocivil [at] seko [dot] lu [dot] se (sekocivil[at]seko[dot]lu[dot]se)

Företrädare för Future Faculty

Universitetslektor Anders Rasmussen
Institutionen för experimentell medicinsk vetenskap
+46 70-974 66 09
Anders [dot] Rasmussen [at] med [dot] lu [dot] se (subject: Anders.Rasmussen%40med.lu.se) (anders[dot]rasmussen[at]med[dot]lu[dot]se)

Kanslirepresentanter

Kanslichef Mattias Brattström
Medicinska fakultetens kansli
+46 46-222 72 15
Mattias [dot] Brattstrom [at] med [dot] lu [dot] se (mattias[dot]brattstrom[at]med[dot]lu[dot]se)

Kommunikationschef Johanna Erlandson
Medicinska fakultetens kansli
+46 46-222 08 23
Johanna [dot] Erlandson [at] med [dot] lu [dot] se (johanna[dot]erlandson[at]med[dot]lu[dot]se)

Sekreterare Ann Ivarsson
Medicinska fakultetens kansli
+46 46-222 80 71
Ann [dot] Ivarsson [at] med [dot] lu [dot] se (ann[dot]ivarsson[at]med[dot]lu[dot]se)

Ekonomichef Marie Creutzer
Medicinska fakultetens kansli
+46 46-222 17 08
Marie [dot] Creutzer [at] med [dot] lu [dot] se (subject: Marie.Creutzer%40med.lu.se) (marie[dot]creutzer[at]med[dot]lu[dot]se)

Protokoll

Fakultetsstyrelsens protokoll (LU Box)

Om du använder en Region Skåne-dator och har problem att öppna protokollen, kontakta Region Skånes ServiceDesk för felanmälan. ServiceDesk nås på telefonummer 30 000 inom Region Skåne och på telefonummer 077-67 300 00 utanför Region Skåne.

Fakultetsstyrelsens sammanträden

Sammanträden med fakultetsstyrelsen delas upp i två delar. En informations-/föredragningsdel och en beslutsdel.

Vid informations-/föredragningsdelen deltar ledamöter, föredragande tjänstemän, företrädare för personalorganisationerna, kanslichef, protokollförare och vicedekaner samt i förekommande fall inbjudna gäster.

Sedan informations-/föredragningsdelen avslutas ajourneras mötet.

Därefter tar beslutsdelen vid, då deltar endast ordinarie ledamöter samt protokollförare, kanslichef och företrädare för personalorganisationerna.

Endast ordinarie ledamöter har rösträtt, övriga har närvaro- och yttranderätt.

Alla handlingar och bilagor är offentliga. Kontakta respektive handläggare om du vill ta del av dem