Fakultetsledning

Kristina Åkesson, prodekanus vid Medicinska fakulteten, professor i ortopedi Lunds universitet och överläkare vid Skånes universitetssjukhus.

Kristina Åkesson

Dekan, professor

E-post: Kristina [dot] Akesson [at] med [dot] lu [dot] se

Telefon: +46 46-222 80 84

Porträtt Martin L Olsson

Martin L. Olsson

Prodekan, professor

E-post: Martin_L [dot] Olsson [at] med [dot] lu [dot] se

Telefon: +46 46- 222 32 07

Ansvar för forskningsinfrastruktur och strategiska frågor
Porträtt Maria Björkqvist

Maria Björkqvist

Vicedekan, professor

E-post: Maria [dot] Bjorkqvist [at] med [dot] lu [dot] se

Telefon: +46 72-700 71 63

Ansvar för utbildning på grund- och avancerad nivå
Porträtt Heiko Herwald

Heiko Herwald

Vicedekan, professor

E-post: Heiko [dot] Herwald [at] med [dot] lu [dot] se

Telefon: +46 46-222 41 82

Ansvar för hållbarhet, samverkan och etik
Porträttfoto på Karin Jirström

Karin Jirström

Vicedekan, professor

E-post: karin [dot] jirstrom [at] med [dot] lu [dot] se

Telefon: +46 46 222 08 29

Ansvar för forskarutbildning och ALF
Porträtt av Lena Eliasson.

Lena Eliasson

Vicedekan, professor

E-post: lena [dot] eliasson [at] med [dot] lu [dot] se

Telefon: +46 40 39 11 53

Ansvar för medarbetarskap, arbetsmiljö och infrastruktur
Porträtt av David Gisselsson Nord.

David Gisselsson Nord

Vicedekan, professor

E-post: david [dot] gisselsson_nord [at] med [dot] lu [dot] se

Telefon: +46 73 391 40 36

Ansvar för internationalisering och rekrytering

 


Mattias Brattström
Kanslichef
E-post & telefon:
Mattias [dot] Brattstrom [at] med [dot] lu [dot] se 
+46 46-222 72 15 

Johanna Sandahl
Kommunikationschef
E-post & telefon:
Johanna [dot] Sandahl [at] med [dot] lu [dot] se
+46 46-222 31 78

Åsa Söderberg
Ekonomichef
E-post & telefon:
Asa [dot] Soderberg [at] med [dot] lu [dot] se 
+46 46-222 17 08

Ann Ivarsson
Dekansekreterare
E-post & telefon:
Ann [dot] Ivarsson [at] med [dot] lu [dot] se 
+46 46-222 80 71

Samt studentrepresentanter och företrädare för Medicinska doktorandrådet