Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Bundy Academy ansökan

Bundy Academy välkomnar ansökningar avseende forskningsbidrag inom kardiovaskulära och neurologiska sjukdomar, neuroradiologi och neurokirurgi.

Du skall vara en yngre postdoc och läkare och ha disputerat vid Medicinska fakulteten vid Lunds universitet inom de senaste 8 åren. Du kan även ha disputerat vid annat universitet, men nu vara verksam vid Lunds universitet/Skånes universitetssjukhus.

Din forskning skall ha en klinisk inriktning inom ämnesområdena ovan. Prissumman är för närvarande SEK 400 000 inom varje specialitet. Prissumman kan komma att delas i två delar om jämbördiga sökanden finns.

Syftet på sikt är att Du förhoppningsvis skall bygga upp en egen forskningsverksamhet för att i framtiden utvecklas till forskningsledare.

Prispengarna kan användas till:

-  Inköp av utensilier, som behövs i forskningen.

-  Undersökningar såsom laboratorie-, MRI-, CT-, ECHO-undersökningar etc.

-  Kortare vistelse vid annat lärosäte för att inhämta metodkunskap/er (cirka 1–2 månader). Eventuellt kan kostnad för boende och resa betalas. Lönekostnader betalas ej.

-  Prispengarna kan inte användas till kongressresor.

-  Längre utlandsvistelse, upp till 1-2 år. Då krävs att följande handlingar bifogas ansökan:

  • En formell inbjudan från värdinstitutionen, med löfte om vilja och möjlighet att bereda plats för stipendiaten, ska bifogas med ansökan. I denna inbjudan ska även en kort beskrivning av projektet från ifrågavarande universitet ingå.
  • Sammanfattning och forskningsprogram ska innehålla en tydlig beskrivning av stipendiatens arbetsuppgifter under stipendietiden.
  • I forskningsplanen ska det tydligt framgå vilken betydelse vistelsen får för forskarens fortsatta vetenskapliga utveckling.
  • I den ekonomiska planen ska stipendiatens kostnader för utlandsvistelsen noggrant specificeras samt även eventuella bidrag från andra källor. Bifoga ex. information om kostnad för bostad från universitet eller lokal mäklare. Stipendiebeloppet fastställs individuellt utifrån den detaljerade ekonomiska planen.

Ansökan ska skrivas på engelska. Det ska finnas ett godkännande från etikprövningsnämnden, vilket ska bifogas, alternativ en färdig ansökan till etikprövningsnämnden som förväntas bli godkänd senast 31 mars 2019. (Det behöver inte översättas till engelska).

Ansökningshandlingarna kan laddas ner här:

Ansökningshandlingarna kan även rekvireras från den 17 december 2018 från Ingrid Dahlberg, Ingrid [dot] Dahlberg [at] med [dot] lu [dot] se, telefon 046-222 72 14, Medicinska fakultetens kansli, BMC F13, Sölvegatan 19, 221 84 Lund.

Ansökningshandlingarna skall skickas elektroniskt till Ingrid Dahlberg. Ansökan skall vara inskickad senast den 4 mars kl 12:00.

Prisutdelning, med efterföljande middag på kvällen, sker den 8 maj 2019.

Sidansvarig:

Bundy Adademy logo