Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Donationer för medicinska framsteg

Det har gått 24 år sedan familjen Hains stiftelser för första gången delade ut stipendier. Sedan dess har listan på mottagare vuxit, hittills har cirka 15 miljoner kronor gått till forskare verksamma vid Lunds universitet och vid Skånes universitetssjukhus.

 

Porträtt Jan Hain. Foto.
Jan Hain. Familjen Hain grundade tre olika stiftelser, som alla stödjer forskning. Foto: Tove Smeds

Viljan att bidra till framtidens forskningsresultat är något som gått i arv i släkten Hain. Familjen har en lång tradition av att stödja forskning och kultur.

-  Mina föräldrar gav mig i uppdrag att grunda två stiftelser som skulle donera pengar till forskning. Den första utdelningen genomfördes 1994, men tyvärr hade pappa gått bort då, berättar Jan Hain.

På den tiden var en stor del av familjens finanser uppbundna i bolaget G & L Beijer AB, som både Jan Hain och hans far John var aktiva i. Jan Hain valde att avstå från en väsentlig del av arvet från sina föräldrar, och med de pengarna kunde han förverkliga stiftelserna, och därmed sina föräldrars önskan. Totalt har stiftelserna 70 miljoner kronor i kapital, vilka Jan Hain, som har en bakgrund som aktieförvaltare, förvaltar.


"Min förhoppning är att på detta sätt bidra till att öka kvalitén för sjukvården i främst Malmö och Lund, men även i andra delar av landet"


 

Porträtt i helfigur av Inga och John Hain. Foto.
Jan Hains föräldrar, Inga och John. Både Jan och hans far John var aktiva i bolaget G & L Beijer AB, som mellan 1866 och fram till 2002 drevs av familjen Beijer/Hain. Jans far John var ordförande under många år – och Jan själv viceordförande mellan 1994 och 2002, då bolaget såldes. Foto: Privat

För en bättre och effektivare vård

Föräldrarnas stiftelser - Inga & John Hains Stiftelser för Vetenskaplig Medicinsk respektive Humanistisk forskning - har en bredare inriktning när det gäller vilken forskning som stöds. John Hain hade ett intresse för historia, speciellt Malmös, medan Inga Hain läste mycket skönlitteratur och tilltalades av Fröding, Ferlin och andra diktare.

Stiftelsen som Jan Hain grundat har mer riktat in sig på klinisk medicinsk forskning. Han betonar möjligheterna som uppstår när sjukhusen står i nära kontakt med forskning, samtidigt som de arbetar patientnära.

-  För mig var det viktigt att i första hand stödja forskare som arbetar nära patienter. Det kan absolut handla om grundforskning, men det är viktigt att kunskapen som forskningen genererar ska sprida sig inom hälso- och sjukvården. Min förhoppning är att på detta sätt bidra till att öka kvalitén för sjukvården i främst Malmö och Lund, men även i andra delar av landet, berättar Jan Hain.

Vad fick dig att vilja donera till medicinsk forskning?

-  Jag har inte egna barn och de personer som står mig nära mig klarar sig ekonomiskt. Men den medicinska forskningen behövs och har stora behov, därför vill jag stödja forskarna som ofta har en utmaning att få medel till att utföra sitt viktiga arbete.

Tänka både brett och specifikt

Jan Hain berättar om arbetet med att förverkliga stiftelserna och lyfter framför allt betydelsen av hur stadgar formuleras. Ett råd han har till andra som funderar på att donera till forskning är att vara noga med formuleringarna.

-  Det är viktigt att vara specifik med vad man vill att pengarna ska gå till, men samtidigt måste man också tänka brett. Det finns alldeles för många döda stiftelser som inte kan dela ut pengar eftersom ändamålet inte längre existerar. Ett sätt att motverka det är att se till att det i stadgarna finns mandat för styrelsen att ändra ändamålet, om förutsättningarna ändras. Jag fick mycket fin hjälp av Johan Sjövall, som arbetar på SEB och är ledamot i stiftelsen, han hjälpte mig att få sakerna på plats, konstaterar Jan Hain.

Vid en högtidlig ceremoni på hösten delas stipendierna ut och mottagarna presenterar sin forskning. Dekan och prodekan vid Medicinska fakulteten samt vid den Humanistiska fakulteten ingår i styrelsen som utser stipendiaterna.

-  Styrelsen är oerhört viktig för att detta ska fungera bra. Stipendiaterna kan inte själva söka, utan de utses av styrelsen.


"Privata personer och stiftelser som väljer att ge av sina medel är helt avgörande för forskning inom hälsovetenskap och vårdvetenskap."


”Gjorde att jag kunde fortsätta forska”

En av de forskare som fått stipendium från Jan Hains stiftelse för Vetenskaplig Klinisk Medicinsk forskning är Anna Forsberg, professor vid Lunds universitet och sjuksköterska vid Skånes universitetssjukhus. Hennes forskning handlar om hur vården av organdonatorer och mottagare av organ kan bli så bra som möjligt.

-  Utan det här stipendiet hade jag inte kunnat fortsätta att forska. Det gjorde en enorm skillnad. Att få stipendiet var därför fantastiskt.

Tack vare stipendiet och ytterligare en privat donation, kunde hon finansiera två doktorander på halvtid för att studera hur organtransplanterade personer anpassar sig efter ingreppet. Kunskapen ledde till att forskarna tog fram en modell för hur man kan hjälpa patienter efter transplantation. Modellen används nu internationellt, bland annat i USA. Anna Forsberg menar att stiftelser som stöttar den medicinska forskningen får avgörande betydelse.

-  Privata personer och stiftelser som väljer att ge av sina medel är helt avgörande för forskning inom hälsovetenskap och vårdvetenskap, konstaterar Anna Forsberg.

Text: Tove Smeds


Familjen Hain grundade tre olika stiftelser, som alla stödjer forskning. Det går inte att söka stipendier, utan mottagarna utses av respektive stiftelses styrelse.

 
Jan Hains Stiftelse för Vetenskaplig Klinisk Medicinsk Forskning
”Stiftelsen skall ha till huvudsakligt ändamål att främja vetenskaplig klinisk medicinsk forskning, framförallt sådana verksamheter som bedrivs vid Universitetssjukhusen i Malmö och Lund eller vad som kan komma att bli dess motsvarighet.”

Inga och John Hains Stiftelse för Vetenskaplig Medicinsk Forskning
”Stiftelsen skall ha till huvudsakligt ändamål att främja forskning genom att exempelvis lämna anslag till forskningsprojekt, utdela priser och resestipendier, anskaffa utrustning eller bidra till forskningsanläggningar i fall då kostnader inte kan finansieras på annat sätt.”

Inga och John Hains Stiftelse för Vetenskaplig Humanistisk Forskning
”Stiftelsen skall ha till huvudsakligt ändamål att främja vetenskaplig forskning inom det humanistiska området.”