Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Institutionen för kliniska vetenskaper, Lund

Välkommen till Institutionen för kliniska vetenskaper i Lund (IKVL), som är en av sex institutioner vid Medicinska fakulteten. Institutionen har ett brett samarbete, såväl inom fakulteten som inom andra enheter vid universitet. IKVL har även ett väl utvecklat samarbete med Skånes universitetssjukhus (SUS) och Region Skåne samt det omgivande samhället och näringslivet. Detta för att främja klinisk och experimentell translationell forskning, utveckling och utbildning.

 

Flera bilder från medicinsk forskning. Fotocollage.

Om institutionen

Institutionen är Skånes universitetsjukhus (SUS) i Lund viktigaste partner för FoU och organisationen visar kongruens med universitetssjukvården. Verksamheten, d.v.s. forskning och undervisning, är främst indelad i medicinska ämnesspecifika avdelningar. IKVL är delaktig i ett flertal centrumbildningar i samarbete med SUS, Lunds Tekniska Högskola (LTH) och Naturvetenskapliga fakulteten, för kraftsamling av tvärvetenskaplig profession till nytta för strategiska forskningssatsningar. Institutionens lärare bidrar till fakultetens olika utbildningsprogram. IKVL bedriver bred forskning och forskarutbildning, med ca 500 doktorander och ca 60 doktorsexamina per år. Forskning bedrivs även vid Kliniska vetenskaper i Helsingborg, som är en avdelning vid institutionen. IKVL är Lunds universitets största institution.

Några starka forskningsområden

  • Hjärtstopp
  • Transplantation
  • Cancer
  • Avbildning och funktion
  • Inflammation
  • Rörelseapparatens sjukdomar
  • Epilepsi

Organisation

Institutionen leds av en institutionsstyrelse bestående av prefekt, representanter för lärare och forskare, teknisk och administrativ personal samt studeranderepresentanter. Prefekten har ett övergripande ansvar för verksamheten.

 

Institutionsfakta

Anställda: 476
Professorer: 47
Adj. professorer: 19
Seniorprofessorer: 28
Gästprofessorer: 1
Forskarstuderande: 521(varav anställda doktorander 65)
Disputationer 2023: 52
Intäkter 2022: 579 mkr
Statliga anslag: 138 mkr
Externa bidrag: 441 mkr
Uppdaterat  Mars 2023
Styrelse: Period 2022-2024 (fakultetens interna webbplats)

Kontakt

Besöksadress, kansliet:
BMC I12
Sölvegatan 19
221 84 Lund

Kontakta IKVL:s ledning, sektionschefer och kansli

Hälsa, miljö och säkerhet

Så arbetar vi med hälsa, miljö och säkerhet (HMS) vid institutionen för kliniska vetenskaper i Lund.

Information om vårt HMS-arbete på fakultetens interna webbplats