Javascript är avstängt eller blockerat i din webbläsare. Detta kan leda till att vissa delar av vår webbplats inte fungerar som de ska. Sätt på javascript för optimal funktionalitet och utseende.

Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Institutionen för kliniska vetenskaper, Lund

Välkommen till Institutionen för kliniska vetenskaper i Lund (IKVL), som är en av sex institutioner vid Medicinska fakulteten. Institutionen har ett brett samarbete, såväl inom fakulteten som inom andra enheter vid universitet. IKVL har även ett väl utvecklat samarbete med Skånes universitetssjukhus (SUS) och Region Skåne samt det omgivande samhället och näringslivet. Detta för att främja klinisk och experimentell translationell forskning, utveckling och utbildning.

 

-

Om institutionen

Institutionen är Skånes universitetsjukhus (SUS) i Lund viktigaste partner för FoU och organisationen visar kongruens med universitetssjukvården. Verksamheten, d.v.s. forskning och undervisning, är främst indelad i medicinska ämnesspecifika avdelningar. IKVL är delaktig i ett flertal centrumbildningar i samarbete med SUS, Lunds Tekniska Högskola (LTH) och Naturvetenskapliga fakulteten, för kraftsamling av tvärvetenskaplig profession till nytta för strategiska forskningssatsningar. Institutionens lärare bidrar till fakultetens olika utbildningsprogram. IKVL bedriver bred forskning och forskarutbildning, med ca 500 doktorander och ca 60 doktorsexamina per år. Forskning bedrivs även vid Kliniska vetenskaper i Helsingborg, som är en avdelning vid institutionen. IKVL är Lunds universitets största institution.

Några starka forskningsområden

  • Hjärtstopp
  • Transplantation
  • Cancer
  • Avbildning och funktion
  • Inflammation
  • Rörelseapparatens sjukdomar
  • Epilepsi

Organisation

Institutionen leds av en institutionsstyrelse bestående av prefekt, representanter för lärare och forskare, teknisk och administrativ personal samt studeranderepresentanter. Prefekten har ett övergripande ansvar för verksamheten.

 

Avhandlingar

Institutionsfakta

Anställda: 488
Professorer: 46
Adj. professorer: 18
Seniorprofessorer: 23
Gästprofessorer: 3
Doktorander: 514
Disputationer 2020: 62
Intäkter 2020: 563 mkr
Statliga anslag: 145 mkr
Externa bidrag: 417 mkr
Styrelse: Period 2019-2021

Kontakt

Kontaktsida

Besöksadress, kansliet:
BMC F12
Sölvegatan 19
221 84 Lund