Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Kunskapsprov för röntgensjuksköterskor utbildade utanför EU/EES

Lunds universitet har fått i uppdrag av Socialstyrelsen att nationellt ansvara för och genomföra kunskapsprov för röntgensjuksköterskor utbildade utanför EU/EES. Syftet är att säkerställa att deltagaren har teoretiska och praktiska kunskaper som svarar mot kraven för svensk legitimation. Du kan anmäla dig till kunskapsprovet när din utbildning blivit granskad av Socialstyrelsen och du har fått ett beslut av Socialstyrelsen att göra provet.

Mer information om kunskapsprovet hittar du på Socialstyrelsen.se

Regler vid Socialstyrelsens kunskaps- och lämplighetsprov (socialstyrelsen.se)

Prioriteringsordning vid kunskapsprov

Kunskapsprovet består av två delar, en teoretisk och en praktisk. Det teoretiska provet måste vara godkänt innan det praktiska provet får genomföras.

Teoretiskt kunskapsprov

Det teoretiska provet består av tre delprov i Lund och Stockholm. Proven är på svenska, vilket innebär att uppgifterna ska besvaras på svenska om inget annat anges. Alla delprov görs på en och samma dag och man kan inte välja att avstå från något delprov för att göra det vid ett annat tillfälle. 

Delprov ett

Strålningsfysik. Provet innehåller frågor runt strålningsteknologi, strålningsbiologi och strålskydd, datortomografi samt magnetisk resonanstomografi.

Delprov två

Läkemedelsberäkning.

Delprov tre

Radiologisk undersökningsmetodik. Provet innehåller frågor runt omvårdnad, relevant anatomi samt vanligt förekommande diagnostik inom kroppens olika organsystem samt handlande vid akuta situationer.

Praktiskt kunskapsprov

Det praktiska provet anordnas vid det kliniska träningscentrat (Practicum Clinical Skills Centres) i Lund. Provet består av fem medicintekniska moment som en röntgensjuksköterska normalt utför i sitt arbete på en röntgenavdelning. Observera att detta är ett rent provtillfälle och att ingen undervisning sker i samband med detta. Det teoretiska provet måste vara godkänt innan det praktiska provet får genomföras. 

Information inför kunskapsproven

Information inför kunskapsproven finns tillgänglig på vår lärplattform som du får tillgång till efter anmälan. Informationen är avsedd att vara ett stöd vid förberedelserna inför kunskapsproven och innehåller närmare information om kunskapsprovens olika delar samt ger förslag på litteratur som kan vara användbar för att eventuellt fördjupa eller uppdatera kunskaper inför proven.

Tid och plats för kunskapsproven

Teoretiskt kunskapsprov genomförs i Lund och Stockholm medan det praktiska kunskapsprovet endast genomförs i Lund. Maxantal provtillfällen för det teoretiska delprovet är fem respektive tre för det praktiska provet. Från det första provtillfället har du fem år på dig att genomföra hela kunskapsprovet.

De prov som du skrivit fram till och med 30 juni 2019 ska inte räknas in i det totala antalet prov som du har på dig. Efter 1 juli 2019 har du totalt fem försök på dig att klara provet.

Teoretiskt kunskapsprov

17 september 2024 - sista anmälningsdag 16 augusti 2024
19 november 2024 - sista anmälningsdag 18 oktober 2024

Efter sista anmälningsdag skickar vi ytterligare information inför teoretiskt prov.

Praktiskt kunskapsprov

När du är godkänd på teoretiskt prov vänligen meddela oss när du vill göra praktiskt prov enligt datum nedan. Vi skickar därefter kallelse till dig med ytterligare information inför provet. I kallelsen framgår vilket datum som blir aktuellt för dig.

13 alt. 14 augusti 2024

16 alt. 17 december 2024

Vi reserverar oss för eventuella ändringar.

Kontakt: uppdrag_ihv [at] med [dot] lu [dot] se

Efter kunskapsprovet

Vid godkänt resultat

Efter godkänt kunskapsprov rapporterar Lund universitet slutresultatet till Socialstyrelsen som därefter fattar beslut om nästa steg.

Vid icke godkänt resultat eller saknat resultat

Om en provdeltagare blivit underkänd fem gånger på det skriftliga provet och tre gånger på det praktiska provet eller inte har genomfört godkänt skriftligt och praktiskt prov inom fem år rapporterar Lunds universitet detta till Socialstyrelsen.

Anmälan

Anmäl dig till kunskapsproven och kurswebben

När du anmält dig får du inloggningsuppgifter till den lärplattform som används till kunskapsproven skickat till dig. Observera att det kan ta ca en vecka för dig att få inloggningsuppgifterna eftersom Lunds universitet först måste kontrollera med Socialstyrelsen att du är behörig att genomföra proven. Anmälan ska ske senast angivet datum, fyra veckor innan provtillfället. 

Meddela avanmälan

Om du önskar avanmäla dig, meddela detta omedelbart till uppdrag_ihv [at] med [dot] lu [dot] se (uppdrag_ihv[at]med[dot]lu[dot]se). Om du inte avanmäler dig, räknas det som ett provtillfälle. 

Kontakt

Porträtt Caroline Fredskilde. Foto.

Caroline Fredskilde
Utbildningsadministratör
Telefon: 046-222 19 51
E-post: uppdrag_ihv [at] med [dot] lu [dot] se (uppdrag_ihv[at]med[dot]lu[dot]se)


Porträtt Christina Landelius. Foto.

Christina Landelius
Samordnare uppdragsutbildning
Telefon: 046-222 19 51
E-post: uppdrag_ihv [at] med [dot] lu [dot] se (uppdrag_ihv[at]med[dot]lu[dot]se)

Information för dig som är bosatt i Skåne

Om du är bosatt i Skåne och har frågor om legitimationsprocessen eller den praktiska tjänstgöring får du gärna kontakta Region Skånes International Office, international [dot] office [at] skane [dot] se (international[dot]office[at]skane[dot]se)