Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Då & Nu

Lite kort medcinhistoria

Forskningen går framåt – ibland med ett stormkliv, men oftast med lite mindre tassande steg. Det är först när vi blickar tillbaka, som vi inser var vi står idag.

Barnpatienter Lund. Foto
Barnpatienter på Vipeholms sjukhus. Foto: Sydsvenska medicinhistoriska sällskapet

Akut lymfatisk leukemi

Från 0 till över 90 procents överlevnad - behandlingen av ALL är en framgångssaga för barn. Framgångar som främst beror på att forskarna tålmodigt testat sig fram med olika nya kombinationer och doser av cytostatika.

Läs om ALL Då & Nu


Porträtt av Inga Maria Nilsson. Foto
Inga Marie Nilsson gjorde Malmö internationellt känt. Foto: Sydsvenska medicinhistoriska sällskapet, Björn Henriksson

Blödarsjuka

För 100 år sedan överlevde i bästa fall svårt blödarsjuka upp i 20-årsåldern. Idag kan man med hjälp av genterapi helt bota sjukdomen. Genombrottet kom på 1950-talet då den 33-åriga forskaren och läkaren Inga Marie Nilsson, upptäckte under dramatiska former ett preparat som gör att en blödning upphör.

Läs om blödarsjuka Då & Nu

Nils Alwall med dialyspatinten Siv. Foto
Nils Alwall med dialyspatinten Siv, en av de första som framgångsrikt gick i kronisk dialys. Foto: Sydsvenska medicinhistoriska sällskapet

Dialys

För 100 år sedan ledde ofta svår njursvikt till döden, eller så var patienten tvungen att tillbringa hela sitt liv i sängen. Idag finns olika typer av dialysmetoder som renar blodet från slaggprodukter. Den främsta behandlingen vid kronisk njursvikt är dock transplantation.

Läs om dialys Då & Nu


Porträtt på Karl Petrén. Foto
Karl Petrén skapade "Petrén-dieten" för diabetessjuka. Foto: Sydsvenska medicinhistoriska sällskapet

Diabetes

Före 1921 var dödligheten i diabetes skrämmande hög. Ett barn som insjuknade levde endast upp till ett och ett halvt år efter diagnos. Idag är diabetes inte längre en gåta och forskare kan odla fram insulinproducerande celler från patientens egen hud.

Läs om diabetes Då & Nu

Långbad på St Lars. Foto
Långbad på St Lars i Lund. En en psykiatrisk behandlingsform som sades ha en lugnande effekt. Foto: Sydsvenska medicinhistoriska sällskapet

Psykisk sjukdom

Från inlåsning i underjordiska hålor, flera dagars långa bad och med tvångsvård som en självklarhet. Till precisionsmedicin för hjärnan, där forskarna idag letar biomarkörer för att kunna ge rätt individuell behandling och låta patienten bli delaktig i sin egen vård.

Läs om psykisk sjukdom Då & Nu

Tuberkulospatienter från 1900-talets mitt. Foto
Tuberkulospatienter från 1900-talets mitt Foto: Sydsvenska medicinhistoriska sällskapet

Tuberkulos

Under 1800-talet orsakade tuberkulos nästan en fjärdedel av alla dödsfall. Vaccinets och antibiotikans upptäckt samt bättre levnadsförhållanden gjorde dock att tuberkulos minskade fram till 1990-talet. Men utvecklingen har vänt och idag är tuberkulos en av världens mest spridda infektionssjukdomar.

Läs om tuberkulos Då & Nu

Jul på fattighuset. Foto
Jul på fattighuset i Landskrona omkring 1910. Foto: Landskrona museum/Historisk Bildbyrå

Äldre och åldrande

Vi lever längre och mår bättre. Andelen äldre i befolkningen ökar och idag är över en halv miljon av Sveriges befolkning över 80 år. Nu är det inte tal om ättestupor utan i stället forskning om äldre, åldrande, hälsa och  livskvalitet.

Läs om äldre och åldrande Då & Nu

 

bild av gammal man med käpp
Under 50-talet upptäcktes att Parkinsons sjukdom orsakas av brist på dopamin. Foto iStock

Parkinsons sjukdom

Under 1950-talet upptäckte man att bristen på dopamin orsakade Parkinsons sjukdom. Idag odlas dopaminproducerande stamceller fram i laboratorium, för att därefter transplanteras in i patientens hjärna.

Läs om Parkinsons sjukdom Då & Nu