Institutionen för laboratoriemedicin

Välkommen till Institutionen för laboratoriemedicin - en av sex institutioner vid Medicinska fakulteten. Vi bedriver ledande forskning med spets och bredd inom det laboratoriemedicinska fältet med fokus på hur sjukdomar uppkommer och hur vi kan förbättra patienters diagnostik och behandling.

 

Institutionen för laboratoriemedicin
Institutionen för laboratoriemedicin

Våra starkaste forskningsområden är:

  • Arbets- och miljömedicin
  • Cancer och onkologi
  • Cell- och molekylärbiologi
  • Farmakologi och toxikologi
  • Hematologi
  • Immunologi inom det medicinska området
  • Klinisk laboratoriemedicin
  • Mikrobiologi inom det medicinska området

Inom institutionens verksamhet bedrivs också omfattande forskarutbildning samt utbildning inom läkarprogrammet och biomedicinprogrammet. Utöver detta bedriver vi en omfattande forskarutbildning och är aktiva som lärare inom utbildningar på grund- och avancerad nivå – framför allt inom läkar- och biomedicinprogrammet.

Institutionsfakta (2020)

Forskargrupper: 83
Anställda: 334
Professorer: 33
Adjungerade professorer: 2
Gästprofessorer: 1
Doktorander: 104
Avhandlingar: 11
Omsättning: 416 miljoner
Statliga medel: 106 miljoner
Externa medel: 295 miljoner
Institutionsstyrelse
 

Kontakt

Kontaktsida
Kansli ILM
BMC, I:12
Sölvegatan 19
221 00 Lund