Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Mål och visioner

Det moderna universitetet är en av mänsklighetens mest sofistikerade institutioner, och det är ett privilegium att vi, alla Medicinska fakultetens studenter och med­arbetare, får vara med och lägga grunden för framtidens välmående samhälle. Medicinska fakultetens strategiska plan definierar de strategiska vägval som krävs för att vi på ett hållbart sätt ska vidmakthålla en fakultet av yppersta klass.

Strategisk plan för Medicinska fakulteten, Lunds universitet, 2019 – 2024

Den strategiska planen som omfattar perioden 2019-2024 gäller för hela fakultetens verksamhet och har beslutats av fakultetsstyrelsen.

Medicinska fakultetens målbild

Medicinska fakulteten ska vara en fakultet där olika perspektiv och människor förenas, där bredd föder excellens och tradition ger frihet att bryta ny mark. Vi ska vara en kunskapande fakultet där strävan efter sanning och högsta kvalitet ska genom­syra allt och där vi försvarar människors lika värde.

Vi ska vara en modig fakultet där nytanke förknippas med omtanke och eftertanke och där det lokala möter det globala. Vi ska vara en fakultet där vi respekterar varandra och värnar det som gör oss framstående.

Vi ska vara en bildad fakultet som skapar hållbara förutsättningar för en ledande hälso- och sjukvård. Vi är en medicinsk fakultet som förbättrar världen – vi finns för människors liv och hälsa.

Visioner

Den strategiska planens visioner preciseras i följande fem prioriterade områden:

  • Utbildning och forskning ska vara sammanflätade och konkurrenskraftiga
  • Aktiv samverkan för att lösa samhällsutmaningar ska stimuleras
  • Internationella och nationella relationer och perspektiv ska stärkas
  • Medarbetarskapets, ledarskapets och chefskapets innebörd ska tydliggöras
  • Fakultetens verksamhet ska stödjas av ändamålsenliga resurser och verktyg

Läs hela strategiska planen för Medicinska fakulteten, Lunds universitet, 2019 – 2024