Priser och utmärkelser

Vid Medicinska fakulteten delas ett antal priser och utmärkelser ut varje år.

 

Bild av vackert dekorerat innertak i universitetets huvudbyggnad.

Anna-Greta Crafoords pris för bästa avhandling

Läkarsällskapet i Lund utser varje år Anna-Greta Crafoords pris för bästa avhandling vid Lunds Medicinska fakultet.

Anna-Greta Crafoords pris för bästa avhandling (länk till extern webbplats)

Bundy Academy

Syskonen Eva och Göran Bundy har inrättat en stiftelse för stöd för medicinsk forskning vid Lunds universitet, specifik inom områdena neurologi och kardiologi. Varje år utses unga medicinforskare inom neurologi och kardiologi som får stöd av stiftelsen.

Bundy Academy

Eric K. Fernströms pris

Medicinska fakulteten vid Lunds universitet står värd för den årliga utdelningen av ett av Nordens mest prestigefyllda medicinska pris, Fernströmska stiftelsens Nordiska Pris. Priset delas ut under Forskningens dag i Lund i november. Medicinska fakulteten har samarbetat med stiftelsen sedan 1978, då medicine hedersdoktor Eric K. Fernström genom en donation bildade Eric K. Fernströms Stiftelse för främjande av vetenskaplig medicinsk forskning.

Eric K. Fernströms Stiftelse

Forskningens dag

Sparbanksstiftelsen Färs & Frostas forskningspris

År 2016 donerade Sparbanken Skånes ägare Sparbanksstiftelsen Färs & Frosta 16 miljoner kronor till strokeforskning vid Lunds universitet under en sexårsperiod. Medlen används bland annat till ett årligt forskningspris till en forskare som försvarat sin doktorsavhandling maximalt fyra år innan utlysningstillfället och visat prov på särskilt framstående strokeforskning.

Webbplats för Sparbanksstiftelsen Färs & Frosta

Årets yngre framgångsrike forskare verksam i Region Skåne

Varje år, på Forskningens dag i Malmö i november delar Medicinska fakulteten och Region Skåne ut priset "Årets yngre framgångsrike forskare verksam i Region Skåne".