Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Transplantation av celler till hjärnan vid Parkinsons sjukdom (STEM-PD)

Transplantation av stamcells-deriverade dopaminceller till hjärnan vid Parkinsons sjukdom

Om studien och syfte

Parkinsons sjukdom medför en förlust av nervceller som tillverkar signalsubstansen dopamin. Det leder till en brist på dopamin i hjärnan som ger upphov till de typiska rörelseproblemen vid Parkinsons sjukdom (såsom långsamhet, skakningar, stelhet).

Tillgängliga läkemedel ersätter tillfälligt dopamin, men ersätter inte de förlorade dopaminceller och påverkar inte sjukdomsförloppet. Tidigare forskning har visat att transplantation av nya dopaminproducerande celler har förmågan att ersätta de förlorade cellerna.

STEM-PD är en cellprodukt som har utvecklats av forskare från Lunds universitet. STEM-PD-cellerna har sitt ursprung i humana embryonala stamceller som utvecklats till ett förstadium av dopaminproducerande celler. 

Syftet med denna studie är att utvärdera säkerheten av transplantation av STEM-PD till hjärnan hos patienter med Parkinsons sjukdom. Det blir första gången cellerna kommer att användas i människor.

Förhoppningen är att celltransplantation med stamcellsderiverade dopaminceller kan bli en behandling framöver som kan erbjudas många individer med Parkinsons sjukdom.

Åtta Parkinson patienter kommer att delta i studien: fyra från Lund och fyra från Cambridge i Storbritannien. Samtliga patienter blir opererade i Lund. Studien pågår mellan 2022 och 2027.

Observera att det INTE är möjligt att anmäla intresse till studien.

Ansvariga för studien

STEM-PD leds från Lunds universitet i samarbete med Skånes universitetssjukhus, Cambridge universitet och Cambridge sjukhus.

Region Skåne är klinisk sponsor för studien (sponsorrepresentant är Håkan Widner, docent, överläkare).

Studieansvarig prövare i Lund är Gesine Paul-Visse, VE Neurologi (SUS-Lund), överläkare och adjungerad professor i Neurologi vid Lunds universitet. 

Den kliniska studien genomförs vid Verksamhetsområde (VO) Neurologi, Rehabilitering, Geriatrik och Minnesjukdomar, avdelning neurologi i nära samarbete med: VO Neurokirurgi och Smärtrehabilitering (SUS); Avdelning för Bild och Funktion (SUS), VO Klinisk Immunologi och Transfusionsmedicin.

Etik och lagprövning

Studien är godkänd av Etikprövningsmyndigheten (diarienummer 2021-06945-01 samt 2022-05073-02). Den har även fått tillstånd från Läkemedelsverket.

Frågor

Observera att det INTE är möjligt att anmäla intresse för att delta i studien.

Vid frågor kan du ta kontakt med forskningskoordinatorn Trinette van Vliet (svenska) eller Bronwen Harry (engelska) via e-post:

info [at] stem-pd [dot] org (info[at]stem-pd[dot]org)