Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Bertil Persson

Pionjärinsatser inom magnetkameratekniken

Bertil Perssons pionjärinsatser inom magnetkameratekniken (MR), som påbörjades med forskarkontakter i bland annat USA och Skottland, ledde till att den första experimentella MR-kameran i Sverige byggdes på radiofysikinstitutionen i Lund 1982-1983.

Bertil Persson är professor i medicinsk radiofysik sedan 1980. Bertil blev medicine hedersdoktor 2004 och professor emeritus i oktober 2005. Under mer än tjugo år (1980-2003) var han verksamhetschef för Radiofysik på Universitetssjukhuset i Lund. Under dessa år har Bertil Persson tillsammans med sina medarbetare byggt upp en bred radiofysikalisk forskningsverksamhet inom områden som medicinsk bildteknik (framförallt magnetkamerateknik, MR, och nukleärmedicin inkluderande positronemissionstomografi, PET), radioekologi,  hypertermi, samt biologiska effekter av icke-joniserande strålning. Likaså har han aktivt arbetat för att universitetssjukhuset ska ha den nyaste och bästa utrusningen inom onkologi och strålbehandling och han har i hög grad bidragit till en framgångsrik legitimationsutbildning - sjukhusfysikerutbildningen.

Etablering av MR-forskargrupp

Genom sina kontakter med forskarkollegor i Köpenhamn etablerade Bertil Persson också tidigt ett forskningssamarbete med Hvidovre Hospital, som i mitten på 1980-talet hade en världsledande MR-utrustning till förfogande.

Bertils doktorander var under ett tiotal år aktiva på båda sidor om sundet. Detta ledde till etableringen av en MR-forskargrupp i Lund som idag består av mer än tjugo aktivt forskande fysiker och läkare. Bertils framsynthet inom MR-området återspeglas i det faktum att MR-kameror under de senaste två decennierna blivit ett allt vanligare och allt viktigare inslag inom den medicinska bilddiagnostiken - idag räknar vi tiotusentals MR-kameror på världens sjukhus och långt över hundra i Sverige.

 

Experimentell MR kamera från 1982. Foto.

Experimentell MR-kamera byggd av Bertil Persson och hans forskargrupp i Lund 1982-1983.

MR-teknikens betydelse för bilddiagnostiken

Man kan med fog säga att magnetkameratekniken inneburit en revolution inom bilddiagnostik och uppföljning av olika terapimetoder, och signifikant för metoden är att den trots att den funnits tillgänglig i mer än två decennier är stadd i ständig teknisk utveckling – dagens magnetkameror är långt överlägsna tio år gamla magnetkameror vad gäller såväl bildkvalitet som snabbhet, och förutsättningar finns att morgondagens kameror skall kunna öppna nya dörrar inom bland annat funktionell och molekylär avbildning.

Utvecklar metoder för att bota hjärntumörer

Idag är Bertil Persson som emeritus aktiv inom projekt som inbegriper neurokirurgi där han, tillsammans med professor Leif G Salford, utvecklar nya metoder för att bota hjärntumörer. Bland annat är mobiltelefonens inverkan på hjärna ett viktigt forskningsområde. BRIGTT-projektet (BRain Immuno Gene Therapy Technology) med immunisering är angeläget men Bertil Persson framhåller också vikten av den fortsatta utbyggnaden av strålbehandling och nuklearmedicin som säkerställer en god klinisk vardag på Universitetssjukhuset i Lund, samt värdet av att det i Lund kontinuerligt utbildas sjukhusfysikerstudenter av hög kvalitet.

 Text: Freddy Ståhlberg, Bo-Anders Jönsson, Sven-Erik Strand

Porträtt Bertil Persson. Foto.

Bertil Persson i samband med utnämningen till hedersdoktor 2004.