Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Kartläggning av upplevelsen kring röntgenundersökning på barn

Vi söker just nu deltagare till en forskningsstudie om barns, föräldrars och personals upplevelse av röntgenundersökning. Studien kommer att genomföras under våren 2024.

Om studien och syfte

Vi kommer att kartlägga upplevelsen av enklare röntgenundersökningar på barn. Vid röntgenundersökning behöver bilden bli bra och inte suddig. Det är därför viktigt att barnet är stilla och att den del av kroppen som bilden tas över ligger på rätt sätt. Vi vet att barn som ska göra en röntgenundersökning kan känna sig oroliga och rädda. Genom denna studie vill vi få mer kunskap om hur upplevelsen kring undersökningarna överensstämmer mellan barnet, förälder och personal. Det är därför viktigt för oss att få veta vad du och ditt barn tycker. 

Ansvarig för studien

Forskningshuvudman för projektet är Lunds universitet. Med forskningshuvudman menas den organisation som är ansvarig för projektet. Huvudansvarig forskare för projektet är Pether Jildenstål, docent, med.dr. och universitetslektor.

Etik- och lagprövning

Studien är godkänd av Etikprövningsmyndigheten, diarienummer tilldelad av Etikprövningsmyndigheten är 2023-05435-01.

Vi söker dig som kan och vill delta i studien

Vi önskar inkludera de barn som är mellan 4-12 år, som ska genomgå en konventionell röntgenundersökning vid SUS och deras medföljande.

Ditt deltagande innebär

Om du och ditt barn väljer att delta i studien kommer ni att få var sitt formulär med några få frågor att besvara efter röntgenundersökningen. Vi kommer också att kontrollera pulsen på ditt barn i samband med röntgenundersökningen med hjälp av en klocka på armen. 

Du och ditt barns deltagande är frivilligt och ni kan när som helst välja att avbryta deltagandet. Om ni väljer att inte delta eller vill avbryta ert deltagande behöver ni inte uppge varför, och det kommer inte heller att påverka er framtida vård eller behandling.

Information om resultatet av studien

För att fler ska kunna lära sig av resultatet från studien kommer denna att publiceras i internationella vetenskapliga tidskrifter samt genom populärvetenskapliga föreläsningar för personal inom hälso- och sjukvård. Om du är intresserad av resultatet är du välkomna att kontakta ansvariga forskare.

Hantering av patient- och forskningsdata

Svaren kommer att behandlas så att inte obehöriga kan ta del av dem. Endast forskargruppen, ansvariga för projektet, kommer att ta del av insamlade data. Data kommer förvaras inlåst på sådant sätt att den endast är tillgänglig för medverkande forskare och inte tillgänglig för utomstående. Resultatet av enkäterna besvaras anonymt och redovisas endast på gruppnivå så att ingen insamlad data går att spåra till en enskild person. Pulsmätningen kopplas till tiden när enkäten fylls i.

Frågor och anmälan

Om du är intresserad av att delta i studien eller har frågor är du välkommen att kontakta oss! 

Camilla Viseu. Foto.

Camilla Viseu 
Forskningssjuksköterska 
Mejl: camilla [dot] viseu [at] med [dot] lu [dot] se (camilla[dot]viseu[at]med[dot]lu[dot]se)
Telefon: 070-5425698 (det går även bra att skicka sms)

Mer information