Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

MedCUL

Medicinska fakultetens Centrum för Undervisning och Lärande

MedCULs övergripande uppdrag är att stödja fakultetens lärare och ledning i arbetet med att utveckla utbildningarnas kvalitet och lärares pedagogiska kompetens.

MedCUL utgör en del av fakultetens kärnverksamhet och bedriver utveckling och utbildning baserad på forskning och aktuellt kunskapsläge inom medicinsk pedagogik och högskolepedagogik. Vi samarbetar med ledning, lärare och studenter för ett behovsbaserat och praktiknära stöd i arbetet med att utveckla utbildningarnas kvalitet. Vi erbjuder högskolepedagogisk utbildning, drop-in, workshoppar, seminarier, resurser och möjligheter till erfarenhetsutbyten på temadagar för dig som vill utvecklas som lärare och handledare. Vårt arbete baseras på forskning och aktuellt kunskapsläge inom medicinsk pedagogik och högskolepedagogik.

Utveckling och utbildning

Våra kurser omfattar allt från att planera enstaka läraktiviteter till att skapa kurser och leda program. I våra kurser ingår teman som bedömning för lärande, problembaserat lärande (PBL) teambaserat lärande (TBL) och klinisk handledning.

Vi bedriver forskning och utvecklingsprojekt inom simulerade patienter och klinisk handledning samt QPS (Quality and Progress System). QPS är ett digitalt system för systematisk bedömning och återkoppling, examination och kvalitetssäkring av utbildningarna.

På Medicinska fakultetens intranät kan du läsa mer om till exempel undervisning på grundnivå samt högskolepedagogiska kurser.

Undervisa på grundutbildningsnivå (Medicinska fakultetens interna webbplats)

Högskolepedagogiska kurser (Medicinska fakultetens interna webbplats)