Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

MedCUL

Medicinska fakultetens Centrum för Undervisning och Lärande

I Lunds universitets strategiska plan 2017-2026 betonas att ”grundutbildning, forskarutbildning och forskning ska sträva efter högsta kvalitet. Utbildning och forskning ska sammanflätas i lärandemiljöer där det både undervisas och forskas och där meritering inom utbildning och forskning likställs. Pedagogik, kursinnehåll och den egna lärprocessen ska rusta studenter och doktorander att möta nya utmaningar. Lärarna ska ha hög pedagogisk kompetens och ökad pedagogisk kvalitet ska särskilt premieras” (Lunds universitets strategiska plan 2017-2026)

MedCULs övergripande uppdrag är att stödja fakultetens lärare och ledning i arbetet med att utveckla utbildningarnas kvalitet och lärares pedagogiska kompetens.


Vision

En medicinsk fakultet som karakteriseras av inkluderande och stimulerande lärandemiljöer, kollektiv pedagogisk kompetens och framåtriktad medicinsk pedagogik.


Verksamhetsidé

Connecting Teachers - Furthering Medical Education

MedCUL arbetar tillsammans med ledning, lärare och studenter för att utformning av fakultetens utbildningar samt utbildning av fakultetens lärare baseras på aktuellt kunskapsläge inom medicinsk pedagogik med användande av modern teknik. Vår ambition är att inspirera till och stödja nytänkande samt ett långsiktigt pedagogiskt utvecklings- och kvalitetsarbete över utbildningsgränser. Detta inkluderar utveckling och implementering av digitala stödsystem för lärande.

Vårt strategiska arbete riktas mot tre övergripande målområden:

 • Lärandemiljö
 • Pedagogisk utbildning och utveckling
 • Lokal, nationell och internationell samverkan

Aktuella utvecklingsprojekt

 • Användning av Entrustable Professional Activities (EPAs) i grundutbildning.
 • Digitala stödsystem för kontinuerlig bedömning och återkoppling till studenter och lärare.
 • Kompetens-och EPA-baserad utbildning för läkare som vill specialisera sig i klinisk handledning i samverkan med Region Skåne och Södra regionvårdsnämnden.
 • Kvalitetsarbete i forskarutbildning.

Exempel på aktivt lärande på fakulteten

 • PBL (Problem-Based Learning)
 • TBL (Team-Based Learning)
 • Flipped classroom
 • Casemetodik
 • Simuleringar med standardiserade patienter
 • Färdighetsträning

Exempel på bedömnings- och återkopplingsformer

 • MCQ (Multiple choice question)
 • Mini-CEX (Mini-Clinical Evaluation Exercise)
 • DOPS (Direct Observation of Procedural Skills)
 • OSCE (Objective Structured Clinical Examination)
 • AssCE* (Assessement of Clinical Education)