Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Institutioner och centrumbildningar

Förutom länkarna till institutionerna, går länklarna på denna sida till andra webbplatser.

Institutioner vid Medicinska fakulteten

Strategiska forskningsområden

Regeringen beslutade 2009 om en satsning på strategiska forskningsområden. Beslutet var ett led i att skapa världsledande forskning och kom på rekommendation av Vetenskapsrådet, Fas, Formas, Vinnova och Energimyndigheten.

Centrumbildningar och forskningsmiljöer

Centrumbildningar med universitetssjukvården i Region Skåne

Gemensamma centrum med målet att binda samman forsknings- och vårdkedjor (Medicinska fakulteten vid Lunds universitet och Region Skåne)

  • Huntingtoncentrum (Huntingtons sjukdom). Ansvarig forskare: Åsa Petersen
  • Metabolt centrum (Kroppens ämnesomsättning) Ansvarig forskare: Hindrik Mulder
  • NeuroLund (Neurodegenerativa sjukdomar, t.ex. Alzheimer och Parkinson) Ansvarig forskare: Oskar Hansson (saknar webbplats)
  • Neuronano Medicin. (Neurologiska folksjukdomar) Ansvarig forskare: Jens Schouenborg
  • StrokeSyd (Stroke) Ansvarig forskare: Tadeusz Wieloch
  • UroCan-LU (Prostatacancer, blåscancer och njurcancer) Ansvarig forskare: Fredrik Liedberg

Tematiska samverkansinitiativ

Lunds universitet har inrättat tematiska samverkansinitiativ, som söks i konkurrens. Dessa samlar forskare från olika fakulteter samt externa partner i nya initiativ med inriktning mot framtida utmaningar. Medicinska fakulteten deltar i följande initiativ (länkarna leder till Lunds universitets centrala webbplats om inget annat anges):

Artificiell Intelligens – AI-Lab 
Arbetar för att stimulera samverkan mellan Lunds universitetet och det omgivande samhället inom artificiell intelligens och maskininlärning.

e-Health @LU: Joining forces for Sustainable eHealth Development 
Hållbar utveckling av digitala tjänster och produkter inom hälsa, vård och omsorg. 

EDAP - Tidig diagnostik av Alzheimer
Tar fram kunskap och forskning i syfte att förbättra tidig diagnostik och prognostik för Alzheimers sjukdom.

Förbättrad beredskap för framtida pandemiutbrott
Inom ramen för initiativet utformas en samlad infrastruktur. Den innehåller bland annat  samordnade befolknings- hälso och samhällsdata och nödvändiga verktyg för att kunna följa en pandemiutveckling i realtid.

LU Water (egen webbplats)
Utmaningar kring både ökad brist och ökat överflöd av vatten. 

NanoSafe4All 
Initiativet vill skapa förutsättningar för god miljövård, avfallshantering och säker utveckling av nanoteknologin.

Sociala rättigheter och boende för den åldrande befolkningen 
Målet är att generera kunskap som påverkar framtida bostadspolitik och boende. Initiativet koordineras från Medicinska fakulteten.  

Syntolkning för tillgänglig kommunikation 
Om hur det ökande antalet bilder i en digitaliserad värld kan tillgängliggöras för personer med synnedsättning.