Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Har du nyligen fått knäprotes? Dela dina erfarenheter

Har du nyligen fått en knäprotes? Vi vill ta del av dina erfarenheter!

Om studien och syfte

Vi söker personer som opererats med en knäprotes under de senaste 18 månaderna och som kan tänka sig att delta vid en gruppdiskussion (cirka 2 timmar) tillsammans med andra personer som också opererats med knäprotes. 

Gruppdiskussionen genomförs inom ramen för studien "Att få ett nytt knä - patienters erfarenheter genom hela vårdförloppet vid knäproteskirurgi" vid Lunds universitet. 

Det övergripande syftet med studien är att beskriva erfarenheter och upplevelser av att genomgå knäprotesoperation samt efterföljande rehabilitering. För att få ta del av denna erfarenhet planerar vi att genomföra gruppdiskussioner med personer som har opererats med knäprotes. Studien pågår under våren 2024.

Ansvarig för studien

Lunds universitet är huvudman för studien och Elin Östlind är ansvarig forskare.

Etik- och lagprövning

Studien är godkänd av Etikprövningsmyndigheten, diarienummer hos Etikprövningsmyndigheten är 2023-06227-01.

Vi söker dig som kan och vill delta i studien

För att kunna delta måste du vara opererad med knäledsprotes till följd av artros och du ska inte ha någon annan reumatisk sjukdom. Vid intervjutillfället ska det ha gått minst en månad och max 18 månader sedan du opererades.

Det här händer vid deltagandet

Gruppdiskussioner kommer att genomföras i Göteborg/Mölndal, Ängelholm och Lund/Malmö i april-maj 2024. Du deltar bara vid ett tillfälle. Fyra till sex personer deltar per gruppdiskussion och det tar cirka två timmar. Diskussionen hålls av moderator (ansvarig forskare) och annan forskare/forskningspartner är med som bisittare. Du blir bjuden på fika.

Hantering av patient- och forskningsdata

Gruppdiskussionerna spelas in (ljudinspelning) och skrivs ut. Ljudinspelningen och utskrifterna sparas på ett säkert sätt så att inga obehöriga kan komma åt informationen. Resultatet av studien kommer att publiceras på gruppnivå – inga enskilda individer kommer att kunna identifieras. 

Deltagandet är frivilligt och kan avbrytas

Deltagandet är frivilligt och du kan när som helst välja att avbryta din medverkan. Om du vill avbryta ditt deltagande behöver du inte uppge varför, och det kommer inte heller att påverka din framtida vård eller behandling.

 

Frågor 

Har du frågor om studien är du välkommen att kontakta:
Elin Östlind
elin [dot] ostlind [at] med [dot] lu [dot] se (elin[dot]ostlind[at]med[dot]lu[dot]se)

Anmälan Skåne

Anmälan om deltagande i gruppdiskussion i Skåne:
Elin Östlind
elin [dot] ostlind [at] med [dot] lu [dot] se (elin[dot]ostlind[at]med[dot]lu[dot]se)

Anmälan Göteborg/Mölndal

Anmälan om deltagande i gruppdiskussion i Göteborg/Mölndal:
Gunilla Limbäck Svensson
gunilla [dot] limback_svensson [at] vgregion [dot] se