Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Utbildningsorganisation

Övergripande riktlinjer och beslut

Medicinska fakultetens styrelse ansvarar för övergripande riktlinjer och beslut som rör fakultetens verksamhet.

Medicinska fakultetens styrelse

Utbildning på grund- och avancerad nivå

Grundutbildningsnämnden har under fakultetsstyrelsen ett övergripande ansvar för utbildning på grund- och avancerad nivå.

Grundutbildningsnämnden utgör en överordnad samordnande och beslutande nivå med uppgift att ansvara för de grundutbildningsärenden som är av övergripande strategisk karaktär eller gemensamma för fakultetens utbildningar.

Grundutbildningsnämnden (fakultetens interna webbplats)

Utbildningsnämnder

Under grundutbildningsnämnden finns det programnämnder som arbetar på grundutbildningsnämndens delegation och leds av en programnämndsordförande. Programnämnderna ansvarar för utveckling, planering och ledning av kurser och utbildningsprogram. Varje program leds sedan operativt av en programdirektör/programansvarig. (Samtliga länkar nedan går till fakultetens interna webbplats.) 

Forskarutbildning

Forskarutbildningsnämnden ansvar för fakultetens utbildning på forskarnivå.

Forskarutbildningsnämnden (fakultetens interna webbplats)