Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Samverkan: Näringslivet

 

Grindarna till och huvudbyggnaden vid Medicon Village i Lund. Foto.
Medicon Village i Lund. Foto: Kennet Ruona

Affärsutveckling tillsammans med Lunds universitet

Vill du som företrädare för ett företag utveckla produkter och tjänster inom medicin och hälsa tillsammans med forskare vid Lunds universitet?

Du är varmt välkommen att kontakta LU Innovation, vår enhet som länkar samman akademi och näringsliv:

  

Porträtt Cecilia Jädert. Foto.

Cecilia Jädert

PhD, innovationsutvecklare life science, LU Innovation
E-post: cecilia [dot] jadert [at] innovation [dot] lu [dot] se (cecilia[dot]jadert[at]innovation[dot]lu[dot]se) 
Telefon: +46 46 222 12 69
Mobil: +46 70 698 57 00

Wayne Russell

Wayne Russell

PhD, innovationsutvecklare life science, LU Innovation

E-post: wayne [dot] russell [at] innovation [dot] lu [dot] se (wayne[dot]russell[at]innovation[dot]lu[dot]se)
Telefon: +46 46 222 17 73
Mobil: +46 76 723 13 49

Mer information

LU Innovations webbplats

Så arbetar vi med innovationer och samverkan

Utveckling tillsammans med life science-industri & samhälle

Medicinska fakulteten vid Lunds universitet är en viktig del av life science-klustret i Öresundsregionen och det omgivande samhället.

Genom utveckling i startups, inkubatorer och småföretag tar våra innovationer och forskningsrön successivt steg mot samhällsnytta och kommersiell användning. I flera fall sker det i forsknings- och företagsparker nära vår verksamhet i Lund och Malmö - Ideon Science Park, SmiLe och Medicon Village i Lund samt Medeon i Malmö.

I ett vidare perspektiv sträcker sig intresset för vår forskning till samarbete med mindre företag och stora koncerner, både nationellt och internationellt.

Samverkan med andra högskolor inom och utanför landet samt den offentligt drivna hälso- och sjukvården inom landsting och kommuner är också viktiga delar i forskningen och dess nyttogörande. Tillsammans med Skånes universitetssjukhus och Region Skåne utvecklas nya behandlingsmetoder och kliniska prövningar genomförs inom hälso- och sjukvårdens verksamhet.

Medicon Valley Alliance

Lunds universitet är medlem i Medicon Valley Alliance som knyter samman högre utbildning, offentliga organisationer o näringsliv i Öresundsregionen.

Webbplats för Medicon Valley Alliance

Doktorand eller ung akademiker?  Genom oss hittar du vägar vidare i life science-sektorn

Alla doktorander har möjlighet att i en valfri kurs lära mer om samverkan: hur kan jag arbeta med innovationer och hur skapar jag största möjliga nytta av mitt forskningsprojekt? I utbildningen reflekterar du över din egen roll i denna process.

Som doktorand eller junior forskare vid Medicinska fakulteten på Lunds universitet har du även tillgång till vårt karriärcentrum, som bland annat anordnar mentorprogrammet MentLife. Programmet syftar till att ge en ökad inblick i vilka olika karriärmöjligheter som finns inom life science-sektorn.

Utöver individuella träffar med din mentor ger programmet också en unik möjlighet att bredda ditt nätverk, genom att knyta kontakt med andra deltagare och deras mentorer. Utöver individuella mentorträffar och gemensamma nätverksträffar erbjuder programmet studiebesök vid olika life science-företag. 

Karriärcentrum anordnar också en årligt återkommande karriärdag, i samarbete med Medicon Village, med fokus på life science-sektorn.

Mer info om fakultetens karriärcentrum på engelska (fakultetens interna webbplats)

Uppdragsutbildning - kompetensutveckla dina medarbetare

Våra medarbetare har både kunskap om de senaste forskningsrönen och inblick i den kliniska vardagen. Detta omsätter vi i kompetensutvecklande kurser inom medicin & hälsa. Kurserna kan vara av allmän eller kompletterande karaktär, och vi erbjuder också högspecialiserade kurser med inriktning på specifika yrkesgrupper.

Uppdragsutbildningar inom medicin & hälsa (Lunds universitets centrala webbplats)

 

Kliniska Studier Sverige

Kliniska Studier Sverige – Forum Söder är regional nod för Södra sjukvårdsregionen, där Region Skåne, Region Halland, Region Kronoberg och Landstinget Blekinge ingår. Forum Söder erbjuder ett flertal stödfunktioner för kliniska studier och för annan typ av klinisk, epidemiologisk och vårdvetenskaplig forskning, och riktar sig till forskare inom alla professioner inom hälso-och sjukvården i Södra sjukvårdsregionen. Stödet omfattar alla faser (FAS I-IV) av kliniska prövningar inklusive First–In–Human (FIH) studier.

Webbplats för Kliniska Studier Sverige