Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Till studenter och medarbetare: För uppdaterad information om coronaviruset, se www.lu.se - Klicka här för att dölja meddelandetTillstudenterochmedarbetare:Föruppdateradinformationomcoronaviruset,sewww.lu.se
Du är här

Stöd medicinsk forskning

Som medicinsk fakultet är det vår uppgift och vårt ansvar att bidra till människors hälsa. Vi för kampen mot sjukdom och ohälsa genom forskning som leder till kunskap och nya metoder och behandlingar.

Vid vår fakultet finns många forskningsområden som är internationellt ledande. Det gäller exempelvis angelägen forskning kring folksjukdomar som cancer, hjärnans sjukdomar, hjärt-kärlsjukdomar, psykisk ohälsa infektionssjukdomar, diabetes, lungsjukdomar, men även inom åldrande och hälsa. Det är forskning som redan gett betydelsefulla resultat och räddat liv. Men vi står fortfarande inför många utmaningar och mer forskning krävs.

Medicinska framsteg kräver samverkan – både inom ett universitet och med andra. Universiteten kan inte på egen hand ta fram nya innovativa lösningar, flera delar av samhället kan och måste bidra på olika sätt. Ett sätt för personer och organisationer att samverka och bidra till nya upptäckter och framsteg är att donera medel till forskning. Donationer är ett sätt att engagera sig i ett område som man brinner för och kan även vara en möjlighet för entreprenörer att påverka samhällsutvecklingen.

Vill du vara med och möta de stora hälsoutmaningarna med oss?

För att färre ska bli sjuka, fler ska få bättre behandling. För människors hälsa och livskvalitet. För livet.

Erik Renström
Dekan, Medicinska fakulteten, Lunds universitet

 
Sidansvarig: