Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Kamerabevakning

Bevakningens ändamål

Lunds universitet bedriver kameraövervakning i syfte att förebygga, förhindra, upptäcka och beivra brottsliga gärningar inom de byggnader och anläggningar där universitetet bedriver verksamhet, och därmed skydda sin personal, sina gäster och sin egendom från brottsliga gärningar. 

Rättslig grund

Den behandling av personuppgifter som sker i samband med kameraövervakning är nödvändig som en del i universitetets uppdrag att utföra en uppgift av allmänt intresse. 

Behandlingens omfattning

Behandlingen omfattar lagring av bildmaterial från kameraövervakning.

Ingen ljudupptagning sker vid kameraövervakning. 

Tillgång till övervakningsmaterial

Endast behöriga personer inom Lunds universitet har tillgång till det lagrade materialet. 

Lagrat material kan överlämnas till polis eller motsvarande rättskipande myndighet, för att bistå eventuell brottsutredning. 

Bevakningsföretag har tillgång till realtidsflöde från övervakningskameror i samband med hantering larmhantering. Bevakningsföretag har däremot inte tillgång till lagrat material. 

Lagring av material

Universitetet lagrar material under en tid som inte överstiger 30 dagar, såvida inte material har begärts av polis eller annan rättskipande myndighet. 

Den registrerades rättigheter

Personer som har registrerats av kameraövervakningssystem har ett antal rättigheter. Dessa innebär kortfattat att den registrerade personen har rätt till kontroll över sina egna uppgifter genom att få information om när och hur uppgifterna behandlas.

Registrerade personer har, i vissa fall, rätt att få uppgifter rättade, raderade eller blockerade. De kan också få reda på vilka uppgifter som behandlas samt flytta sina uppgifter.

För mer information om rättigheter se:

Behandling av personuppgifter vid Lunds universitet (Lunds universitets centrala webbplats)

Kontaktuppgifter

Personuppgiftsbehandlingen sker av Lunds universitet. 

Vid frågor eller önskemål om att utöva dina rättigheter, kontakta dataskyddsombud [at] lu [dot] se (dataskyddsombud[at]lu[dot]se)

Om du anser att hanteringen av dina personuppgifter inte har skötts i enlighet med kameraövervakningslagen eller dataskyddsförordningen, har du rätt att lämna in ett klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten (f.d. Datainspektionen).