Javascript är avstängt eller blockerat i din webbläsare. Detta kan leda till att vissa delar av vår webbplats inte fungerar som de ska. Sätt på javascript för optimal funktionalitet och utseende.

Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Instruktioner för sökande till läraranställningar

Samtliga länkar nedan leder till PDF-dokument som öppnas i nytt fönster, om inget annat anges.

Meritsammanställning och CV

Anhållan om anställning och befordran för lärare (ej universitetsadjunkt) 

Regelverk

Interna policies

Om rekryteringsprocessen

Lärarförslagsnämnden

Lärarförslagsnämnden har till uppgift att lämna förslag vid anställning av professorer och universitetslektorer (även adjungeringar och befordran), samt gästprofessorer och forskare vid forskningsråd. Anställning som postdoktor och universitetsadjunkt handläggs av berörd institution.

Till lärarförslagsnämnden

Tjänste-AU

Tjänste-AU bestående av delar av fakultetsledningen, prövar alla läraranställningar utom posdoktorer och adjunkter som går vidare för handläggning. Institutionerna ombeds att i god tid före Tjänste-AU´s möten inkomma med handlingar som gäller anställning som:

  • professor
  • universitetslektor
  • biträdande universitetslektor
  • befordran till professor/befordran till universitetslektor
  • adjungerad professor/adjungerad universitetslektor
  • gästprofessor

Mötestider våren 2021

  • onsdag 13 januari
  • onsdag 24 februari
  • måndag 29 mars
  • måndag 24 maj

För att ett ärende ska kunna hanteras måste handlingar ha inkommit till kansliet 10 arbetsdagar innan mötestid.

Personal & rekryteringsavdelningen

Personal- och rekryteringsavdelningen ansvarar för rekryteringsprocessen vid läraranställningar och ger konsultativt stöd till fakultetens verksamhet i frågor som rör rekrytering av lärare.

Till personal- och rekryteringsavdelningen

Kontakt

Kajsa Johnsson
Chef enheten rekrytering, lön och HR-stöd
E-post: Kajsa [dot] Johnsson [at] med [dot] lu [dot] se
Telefon: +46 46-222 08 22

Helene Berggren
Rekryteringshandläggare
E-post: Helene [dot] Berggren [at] med [dot] lu [dot] se
Telefon: +46 46-222 71 11

Eva Nilsson
Rekryteringshandläggare
eva_a [dot] nilsson [at] med [dot] lu [dot] se
Telefon: +46 46-222 17 89

Robert Norrman
Rekryteringshandläggare
E-post: Robert [dot] Norrman [at] med [dot] lu [dot] se
Telefon: +46 46-222 44 10

Länkar

Läraranställningar under beredning (länk till egen webbplats)

Högskolepedagogiska kurser för lärartjänst (länk till fakultetens interna webbsidor)

För institutionerna

Rekryteringsunderlag, rekryteringsprocessen, regelverk och interna policies (länk till fakultetens interna webbsidor)