Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Bengt Hjelm, Familjen Hjelms stiftelse

Bengt Hjelm. Foto: Privat
Bengt Hjelm. Foto: Privat

Berätta om din bakgrund, och din koppling till Medicinska fakulteten i Lund.

– Efter en lång karriär med intensivt arbete som företagsdoktor, företagsledare och styrelseproffs i industrin, senast på Nibe AB, beslutade jag mig för att gå i pension när jag var 60 år. På det följde nästan 20 år som ”friherre”. Bland annat har jag ägnat mig åt träning och segling tillsammans med min hustru. Under den här tiden har jag också funderat mycket över vad jag skulle kunna göra för att bidra till utvecklingen inom medicinsk forskning och sjukvård, som ju angeläget för var och en av oss.

Finns det något speciellt område, eller händelse, som inspirerat dig till ditt engagemang för att bidra till forskningen?

– Ja, delvis är det egna erfarenheter, självupplevelsen av den medicinsk forskningen och sjukvård. Svensk sjukvård är fantastisk på många sätt, inte minst när man är inne i systemet. Men när det inte fungerar som tänkt och man till slut tvingas söka vård utanför Sverige, då är det tankeväckande. Jag har också haft möjlighet att ingå i en stor forskningsstudie i ett amerikanskt läkemedelsföretag. Med lyckad utgång kan tilläggas. Detta är några av de faktorer som ligger till grund för beslutet att sjösätta tankarna jag haft kring en stiftelse för medicinsk forskning.

Sagt och gjort, Familjen Hjelms stiftelse för medicinsk forskning bildades för cirka två år sedan. Dess huvudsakliga ämnesfokus står på tre ben; geriatrik, urologi och transplantationskirurgi, baserat på grundtanken färre men substantiella projekt. I år delar stiftelsen ut 16,5 miljoner kronor jämnt fördelat till tre forskningsprojekt. Bengt Hjelm är ordförande och i styrelsen ingår de två sönerna samt tre sakkunniga professorer från Medicinska fakulteten, Lunds universitet.

Vad är dina förhoppningar och mål med ditt filantropiska engagemang och vilken inverkan hoppas du på för att bidra till människors hälsa, på sikt?

– En mycket viktig aspekt i vårt engagemang är att går vi in i ett forskningsprojekt så gör vi det långsiktigt med målet att attrahera riktigt lovande unga forskare. Som gammal industrialist letar jag efter den trånga sektorn. Vad hindrar en positiv utveckling av en verksamhet? Här tror jag möjligheten till långsiktighet har stor betydelse. Det är mycket motiverande att få vara med och bidra till forskningsutveckling inom våra tre fokusområden geriatrik, urologi och transplantationskirurgi.  Alla tre är områden, som när det drabbar med sjukdom ofta är livsavgörande. Där vill vi göra skillnad.