Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Omvårdnad vid infektionssjukdomar 15hp (A)

Delvis på distans

I samarbete med VO Infektionssjukdomar vid Skånes universitetssjukhus arrangerar Institutionen för hälsovetenskaper vid Lunds universitet en kurs om infektionssjukdomar, deras handläggning och behandling. Kursen vänder sig till sjuksköterskor.

Kursens syfte

Syftet med utbildningen är att ge de studerande fördjupade kunskaper om infektionssjukdomarnas patogenes och behandling med fokus på omvårdnad i samband med dessa tillstånd. Stor vikt inom kursen kommer att läggas på omhändertagande av svårt sjuka, infekterade patienter. Inom kursens ram ligger också viss vetenskaplig träning genom artikelgranskning samt fördjupningsarbete i form av litteraturstudie eller empirisk studie.

Innehåll

Klinik, diagnostik, behandling och omvårdnad vid bland annat följande infektionssjukdomar:

 • Endokardit
 • Infektioner i centrala nervsystemet
 • Infektioner i luftvägarna
 • Infektioner i leder och skelett
 • Sepsis

med fler.

Övriga ämnen

 • Antimikrobiella medel och antibiotikaresistens
 • Bakteriologi och virologi
 • Etiska problem och frågeställningar
 • Isoleringsteknik och vårdhygieniska principer
 • Smittskyddsprinciper

Studiefart

Utbildningen ges på kvartsfart dagtid (7,5hp per termin) med start HT 2024.

Undervisningsform

Arbetsformerna bygger på den studerandes tidigare kunskaper och erfarenheter och kännetecknas av ett aktivt kunskapssökande, problemlösning, reflektion och kritisk analys.

Föreläsare & undervisning

Föreläsare är sjuksköterskor och läkare vid bland annat VO Infektionssjukdomar vid Skånes universitetssjukhus. 

Undervisningen ges som föreläsning, seminarium och gruppövningar. Webbaserad lärplattform kommer att användas. Examinationen sker fortlöpande och genomförs både enskilt och i grupp.

Studerandegruppen träffas 6-7 gånger per termin, 2 dagar/tillfälle. 2-3 gånger/termin sker träffarna fysiskt i Lund, övriga tillfällen sker undervisningen digitalt. 

Mellan undervisningstillfällena förväntas deltagarna bedriva självstudier på hemorten, inklusive hemuppgifter.

Behörighet

 • Leg sjuksköterska med minst 180hp inkluderande ett självständigt arbete om 15hp eller motsvarande
 • Minst ett års yrkeserfarenhet som sjuksköterska

Till anmälan skall du bifoga följande handlingar:

 • Betygshandlingar som styrker behörighet
 • Intyg på yrkeserfarenhet

Kostnad och bokningsregler

20 000 SEK/deltagare

Kurskostnad är exklusive moms och kursanmälan är bindande. Vid avbeställning senast 2 veckor före kursens början utgår 50% av den totala kostnaden, mindre än 2 veckor före kursstart debiteras kursen i sin helhet. Byte av deltagare kan ske utan avgift, före eller i samband med kursstart. Vid färre deltagare än 18 genomförs ej kursen. Max antal är 23 deltagare.

Allmänna villkor för uppdragsutbildningen (PDF, 36 kB)

Kurstillfällen

Planerade kurstillfällen: 

2024

25-26 september - Lund
9-10 oktober - distans
23-24 oktober - Lund
6-7 november - distans
20-21 november - Lund
4-5 december - distans

2025

8-9 januari - distans
22-23 januari - distans
5-6 februari - distans
5-6 mars - Lund
19-20 mars - distans
23 april - distans
30 april - distans
7-8 maj - Lund

Kursen ges både på distans och på plats i Lund. Vid varje distanstillfälle finns tid avsedd för eget arbete. Som deltagare får man räkna med en arbetsinsats på cirka 8-10 timmar/vecka utöver kurstillfällena. 

Anmälan

Välkommen in med din anmälan. 

Anmälan

Anmälan är bindande, se bokningsregler nedan. 

Kontakt

För frågor om innehåll och genomförande:

Porträtt Lisa Påhlman. Foto.

Kursledare och examinator
Lisa Påhlman
Leg.läkare, Docent, Phd Infektionsmedicin
lisa [dot] pahlman [at] med [dot] lu [dot] se
 

Porträtt Sara Adolfsson. Foto.

Kursledare
Sara Adolfsson
Leg. sjuksköterska VO Infektionssjukdomar
sara [dot] adolfsson [at] skane [dot] se


För övriga frågor:

Caroline Fredskilde
Utbildningsadministratör

Christina Landelius
Samordnare för uppdragsutbildning

uppdrag_ihv [at] med [dot] lu [dot] se (uppdrag_ihv[at]med[dot]lu[dot]se)