Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Fysioterapi, fysioterapeutisk bedömning och interventioner i Primärvård 7,5hp (A)

Uppdragsutbildning. Start HT 2024

Är du redo att vidareutveckla din karriär som fysioterapeut inom primärvården? Då erbjuder vi denna nya utbildning som ett led i kunskapsutvecklingen mot primärvårdens utökade uppdrag. Syftet med utbildningen är att förbättra fördjupa fysioterapeutens kompetens för att hantera det ansvar primärvårdsarbetet innebär i den kliniska vardagen.

Denna utbildning riktar sig främst till fysioterapeuter inom den offentliga primärvården i Region Skåne, men i mån av plats är personer från andra verksamheter välkomna att söka. 

Deltagarna kommer utveckla fördjupade teoretiska och praktiska färdigheter för att kunna hantera komplexa situationer inom primärvården. Personcentrerade och evidensbaserade metoder kommer att genomsyra utbildningen.

Kursens övergripande innehåll:

  • Fördjupade kunskaper i ämnet fysioterapi i relation till primärvårdens uppdrag inom 
    olika områden.
  • Fördjupade kunskaper i att göra en fysioterapeutisk bedömning samt journalföring.   
  • Praktiska färdigheter i att utföra lämpliga tester och utvärderingsmetoder genomförbara i primärvården.
  • Fysioterapeutiska strategier för hälsofrämjande och förebyggande arbete i primärvården. 
  • Fördjupad kunskap inom vetenskapsmetodik kopplat till primärvårdens uppdrag. 

Kursens upplägg: 

Kursen ges huvudsakligen på distans med start i oktober 2024 och avslut i februari 2025. Tre campusförlagda undervisningsmoment ingår, vilka kommer att äga rum på Forum Medicum, Lund. Dessa träffar kommer vara inriktade på praktiska moment och examinerande seminarier. Kursen ger 7,5hp, vilket motsvarar ca fem veckors heltidsstudier. Tid för egna studier kommer att behövas mellan de schemalagda undervisningstillfällena. 

Kostnad och bokningsregler

Utbildningen är kostnadsfri för fysioterapeuter inom den offentliga primärvården i Region Skåne.

Kostnad övriga sökande: 
24 500 SEK, exkl. moms. Kostnaden kan komma att minska, beroende på antalet anmälda. 

Kursanmälan är bindande. Vid avbeställning senast 2 veckor före kursens början utgår 50% av den totala kostnaden, mindre än 2 veckor före debiteras kursen i sin helhet. Byte av deltagare kan ske utan avgift, före eller i samband med kursstart. Vid färre deltagare än 20 genomförs ej kursen. Max antal deltagare är 25.

Allmänna villkor gällande uppdragsutbildning

Behörighet

  • Leg. fysioterapeut

Studieperiod

Utbildningen ges på kvartsfart med start i oktober 2024 och avslut i februari 2025.

Anmälan

Utbildningen riktar sig i första hand till fysioterapeuter inom den offentliga primärvården i Region Skåne. I mån av plats är även fysioterapeuter från andra verksamheter välkomna att söka. 

Anmälan Region Skåne

Anmälan övriga deltagare

Sista anmälningsdag är 10 juni 2024.

Anmälan är bindande, se bokningsregler nedan. 

Kontakt

För frågor gällande innehåll och upplägg, kontakta Marc Karlsson, funktionsföreträdare fysioterapeuter, Region Skåne.

marc [dot] karlsson [at] skane [dot] se (marc[dot]karlsson[at]skane[dot]se)


För övriga frågor:

Christina Landelius
Samordnare uppdragsutbildning

Caroline Fredskilde
Utbildningsadministratör

uppdrag_ihv [at] med [dot] lu [dot] se (uppdrag_ihv[at]med[dot]lu[dot]se)

Kursplan

Kursplanen kommer publiceras framöver.