Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Kunskapsprov för barnmorskor utbildade utanför EU/EES

Lunds universitet har fått i uppdrag av Socialstyrelsen att nationellt ansvara för och genomföra kunskapsprov för barnmorskor utbildade utanför EU/EES. Syftet är att säkerställa att deltagaren har teoretiska och praktiska kunskaper som svarar mot kraven för svensk legitimation. Du kan anmäla dig till kunskapsprovet när din utbildning blivit granskad av Socialstyrelsen och du har fått ett beslut av Socialstyrelsen att göra provet.

Mer information om kunskapsprovet hittar du på Socialstyrelsen.se

Regler vid socialstyrelsens kunskaps- och lämplighetsprov (socialstyrelsen.se)

Kunskapsprovet består av två delar, en teoretisk och en praktisk. Det teoretiska provet måste vara godkänt innan det praktiska provet får genomföras. Provet är på svenska vilket innebär att uppgifterna ska besvaras på svenska, om inget annat anges.

Teoretiskt kunskapsprov

Det teoretiska provet består av fyra delprov och genomförs två gånger per år, en gång på våren och en gång på hösten i Lund och i Stockholm. Alla delprov görs på en och samma dag och man kan inte välja att avstå från något delprov för att göra det vid ett annat tillfälle. 

Delprov ett

Reproduktiv, perinatal och sexuell hälsa samt barnmorskans profession. Provet innehåller frågor kring huvudområdet och dess vetenskapliga grund evidens samt beprövad erfarenhet, grundläggande gynekologi, antikonception, förskrivningsrätt, samlevnad och sexualitet, genusperspektiv och kvinnors livsvillkor, lagar och författningar, samt barnmorskans profession.

Delprov två

Graviditet, hälsoövervakning, föräldraskap samt graviditetsavvikelser och komplikationer. Provet innehåller frågor kring normal och komplicerad graviditet, hälsoövervakning av mor och foster, föräldrastöd och delaktighet.

Delprov tre

Förlossningsvård och vård efter förlossning. Normal och komplicerad förlossning. Provet innehåller frågor kring grundläggande obstetriska begrepp, födandets psykologi och partnerns roll, förlossningsrädsla, obstetrisk vård, smärtlindring, bristningar och suturering samt förlossningsoperationer, akuta situationer  och hälsa/ohälsa efter förlossning.

Delprov fyra

Postnatal vård. Nyföddhetsperioden och amningsprocessen. Provet innehåller frågor kring det nyfödda barnet, fullgånget eller prematurt, neonatal HLR, amningsstöd och avvikelser.

Praktiskt kunskapsprov

Det praktiska provet anordnas vid det kliniska träningscentrat (Practicum Clinical Skills Centres) i Lund. Provet består av tre moment som en barnmorska förväntas vara förtrogen med och utföra i sitt arbete som barnmorska. Observera att detta är ett rent provtillfälle och att ingen undervisning sker i samband med detta. Det teoretiska provet för barnmorskor måste vara godkänt innan det praktiska provet får genomföras dessutom måste man vara godkänd på teoretiskt och praktiskt kunskapsprov för sjuksköterskor.

Information inför kunskapsproven

Information och anvisning inför kunskapsproven finns tillgänglig på vår lärplattform som du får tillgång till efter anmälan.  Informationen är avsedd att vara ett stöd vid förberedelserna inför kunskapsprovens olika delar samt ger förslag på litteratur, som kan vara användbar för att eventuellt fördjupa eller uppdatera kunskaper inför proven.

Tid och plats för kunskapsproven

Skriftligt kunskapsprov genomförs i Lund och Stockholm medan det praktiska kunskapsprovet endast genomförs i Lund på nedan utsatta tider. Maxantal provtillfällen för det teoretiska delprovet är fem respektive tre för det praktiska provet. Från det första provtillfället har du fem år på dig att genomföra hela kunskapsprovet.

De prov som du skrivit fram till och med 30 juni 2019 ska inte räknas in i det totala antalet prov som du har på dig. Efter 1 juli 2019 har du totalt fem försök på dig att klara provet.

Teoretiskt kunskapsprov   

Den 17 september 2024 - sista anmälningsdag 16 augusti 2024
Den 19 november 2024 - sista anmälningsdag 18 oktober 2024

Efter sista anmälningsdag skickar vi ytterligare information inför teoretiskt prov.

Praktiskt kunskapsprov

När du är godkänd på teoretiskt prov för barnmorskor meddela oss när du vill göra praktiskt prov enligt datum nedan. OBS - för att göra praktiskt prov för barnmorskor krävs även godkänt resultat i kunskapsprov för sjuksköterskor, både teoretiskt och praktiskt.

Den 21 augusti 2024
Den 17 alternativt den 18 december 2024

Efter att du anmält dig skickar vi kallelse till dig med ytterligare information inför praktiskt prov.

Vi reserverar oss för eventuella ändringar.

Kontakt: uppdrag_ihv [at] med [dot] lu [dot] se

Efter kunskapsprovet

Vid godkänt resultat

Efter godkänt kunskapsprov rapporterar Lunds universitet slutresultatet till Socialstyrelsen, som därefter fattar beslut om nästa steg.

Vid icke godkänt resultat eller saknat resultat

Om en provdeltagare blivit underkänd fem gånger på det skriftliga provet, tre gånger på det praktiska provet eller inte har genomfört godkänt skriftligt och praktiskt prov inom fem år, rapporterar Lunds universitet detta till Socialstyrelsen. 

 

Anmälan

Anmäl dig till kunskapsproven och kurswebben

När du anmält dig får du inloggningsuppgifter till den lärplattform som används till kunskapsproven skickat till dig. Observera att det kan ta ca en vecka för dig att få inloggningsuppgifterna eftersom Lunds universitet först måste kontrollera med Socialstyrelsen att du är behörig att genomföra proven. Anmälan ska ske senast angivet datum, fyra veckor innan provtillfället.

Meddela avanmälan

Om du önskar avanmäla dig, meddela detta omedelbart till uppdrag_ihv [at] med [dot] lu [dot] se (uppdrag_ihv[at]med[dot]lu[dot]se). Om du inte avanmäler dig, räknas det som ett provtillfälle. 

Kontakt

 

Porträtt Caroline Fredskilde. Foto.

Caroline Fredskilde
Utbildningsadministratör
Tel: 046-222 19 51
E-post: uppdrag_ihv [at] med [dot] lu [dot] se (uppdrag_ihv[at]med[dot]lu[dot]se)

 

Porträtt Christina Landelius. Foto.

Christina Landelius
Samordnare
Tel: 046-222 19 51
E-post: uppdrag_ihv [at] med [dot] lu [dot] se (uppdrag_ihv[at]med[dot]lu[dot]se)

Information till dig som är bosatt i Skåne

Om du är bosatt i Skåne och har frågor om legitimationsprocessen eller den praktiska tjänstgöring får du gärna kontakta Region Skånes International Office, international [dot] office [at] skane [dot] se (international[dot]office[at]skane[dot]se)