Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Tillgodoräknande från tidigare utbildning och erfarenhet

Inför antagning till forskarutbildningen finns en möjlighet att tillgodoräkna sig det andra året av sin masterutbildning och även tidigare publikationer eller yrkeserfarenhet, för att förkorta doktorandstudierna.

Tidigare utbildning, yrkeserfarenhet eller annan kunskap som är behörighetsgivande kan inte tillgodoräknas. 

Tillgodoräknandet innebär att utbildningstiden och doktorandanställningen förkortas i motsvarande mån. Nedan kan du läsa mer om vad som kan vara grund för tillgodoräknande.

Tillgodoräkna andra året av masterutbildning

Ifall din forskarutbildning är del i till exempel ett EU-projekt som finansierar treåriga forskarutbildningar, kan ett tillgodoräknande vara aktuellt, i de fall du som student själv ser ett värde i att förkorta utbildningen.

Tillgodoräkna publicerade artiklar och arbeten

Ifall du ska förena studierna med till exempel en klinisk tjänstgöring kan det vara ett värde i att tillgodoräkna dig en redan publicerad artikel eller kunskaper från specialistutbildningen och därmed förkorta utbildningen. Högst ett delarbete utfört före antagning till forskarutbildning kan ingå i avhandlingen (efter särskild prövning vid antagning) och detta delarbete får inte vara publicerat mer än två år före antagning. Artikeln ska tillgodoräknas i samband med antagningen.

Tillgodoräkna kunskaper från industrin

Om du antas som industridoktorand kan du tillgodoräkna dig kunskaper förvärvade i industrin och på så sätt korta ned din utbildningstid.

Så här ansöker du om tillgodoräknande

Enligt antagningsordningen vid Lunds universitet ska prövningen göras på den blivande doktorandens begäran, och det får inte användas som ett krav eller anses vara meriterande vid rekryteringen av doktoranden.

Högst ett år av forskarutbildningen kan förkortas, efter individuell bedömning av vicedekan med ansvar för forskarutbildningen.

Ansökan om tillgodoräknande görs i samband med antagning till forskarutbildningen och det ska anges i ansökningsblanketten att du vill tillgodoräkna dig tidigare utbildning.

Ladda ner antagningsblankett