Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Medicinska fakulteten vid Lunds universitet

Medicinska fakulteten bidrar, i samarbete med aktörer inom hälso- och sjukvården, till ökad kunskap för ett bättre liv genom utbildning, forskning och kunskapsförmedling av hög kvalitet och med hög relevans för människors hälsa.

 

Några av våra upptäckter

Vår fakultet har funnits sedan Lunds universitet grundades och vi har hunnit med att göra många upptäckter.

Visste du att det var på Medicinska fakulteten som:

  • den första respiratorn byggdes?
  • den konstgjorda njuren uppfanns?
  • den första experimentella magnetkameran i Sverige byggdes?
  • nikotintuggummit Nicorette togs fram?
  • tekniken att med ultraljud ta de första rörliga bilderna från ett hjärtas inre utvecklades? Denna ultraljudsdiagnostik används sedan länge världen över.

Läs mer om upptäckter och innovationer vid Medicinska fakulteten

Läs mer om medicinska personligheter i fakultetens historia

Vad gör vi?

Två av våra huvuduppgifter är att bedriva utbildning och forskning. Vi bedriver utbildning och forskning  inom det hälsovetenskapliga, det experimentella och det kliniska området. Vår tredje huvuduppgift är att samverka med det omgivande samhället.

Fakulteten i siffror (2021)

Omsättning: Fakultetens omsättning uppgår till 3 miljarder, varav fyra femtedelar går till forskning och en femtedel till utbildning.

Medarbetare & studenter: Fakulteten har cirka 2 000 medarbetare och 2 800 helårs studenter i Lund, Malmö och Helsingborg. Av medarbetarna är cirka 380 professorer och lektorer, cirka 1000 övriga lärare/forskare och doktorander samt cirka 500 teknisk och administrativ personal.

Utbildning: Fakulteten har 8 utbildningar på grundnivå . På avancerad nivå finns 3 mastersutbildningar samt ett 10-tal specialistsjuksköterske-inriktningar och ett barnmorskeprogram. Fakulteten har även ett hälsovetenskapligt basår samt ett utbud av fristående kurser inom medicin och hälsa. De största utbildningarna är läkar- och sjuksköterskeprogrammet. Fakulteten har även en forskarutbildning med cirka 1100 forskarstuderande och varje år sker cirka 150 disputationer.

Forskning: Fakultetens forskningsverksamhet finansieras till hälften av statliga anslag och statliga rådsbidrag, resterande finansiering kommer främst från stiftelser.