Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Medicinska fakulteten vid Lunds universitet

Medicinska fakulteten bidrar, i samarbete med aktörer inom hälso- och sjukvården, till ökad kunskap för ett bättre liv genom utbildning, forskning och kunskapsförmedling av hög kvalitet och med hög relevans för människors hälsa.

Medicinska fakulteten i siffror. Infografik. Informationen finns även i faktarutan.

Några av våra upptäckter

Vår fakultet har funnits sedan Lunds universitet grundades och vi har hunnit med att göra många upptäckter.

Visste du att det var på Medicinska fakulteten som:

  • den första respiratorn byggdes?
  • den konstgjorda njuren uppfanns?
  • den första experimentella magnetkameran i Sverige byggdes?
  • nikotintuggummit Nicorette togs fram?
  • tekniken att med ultraljud ta de första rörliga bilderna från ett hjärtas inre utvecklades? Denna ultraljudsdiagnostik används sedan länge världen över.

Läs mer om upptäckter och innovationer vid Medicinska fakulteten

Läs mer om medicinska personligheter i fakultetens historia

Vad gör vi?

Två av våra huvuduppgifter är att bedriva utbildning och forskning. Vi bedriver utbildning och forskning  inom det hälsovetenskapliga, det experimentella och det kliniska området. Vår tredje huvuduppgift är att samverka med det omgivande samhället.

Se presentationsfilm om Lunds universitet

 

Kort fakta om Medicinska fakulteten

Medarbetare & studenter: Cirka 1 800 medarbetare och 3 000 helårsstudenter fördelade på tre campus i Lund, Malmö och Helsingborg. Av medarbetarna är cirka 350 professorer och lektorer, cirka 1 000 är övriga lärare/forskare och doktorander och cirka 500 är teknisk och administrativ personal.

Utbildning: Åtta utbildningar på grundnivå. På avancerad nivå finns två masterutbildningar, sju specialistsjuksköterskeinriktningar och ett barnmorskeprogram. Fakulteten har även ett hälsovetenskapligt basår samt ett utbud av fristående kurser inom medicin och hälsa. De största utbildningarna är läkar- och sjuksköterskeprogrammet. Forskarutbildning omfattar cirka 1000 forskarstuderande och varje år sker cirka 150 disputationer.

Forskning: Fakultetens forskningsverksamhet finansieras till hälften av statliga anslag och statliga rådsbidrag, resterande finansiering kommer främst från stiftelser.

Omsättning: 3,2 miljarder kronor (varav forskning 80%, utbildning 20%)

Bidragsgivare: 1,4 miljarder kronor i statsbudgetmedel (inkusive ALF), 1,8  miljarder kronor är andra bidragsgivare.

(Siffrorna uppdaterades i mars 2024.)