Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Donationer som förändrar vårt samhälle

Gunilla Westergren-Thorsson var dekan för Medicinska fakulteten 2012–2017. Denna intervju publicerades 2017.

Som ung forskare fick hon själv erfara hur mycket en donation kan betyda. Idag har Gunilla Westergren-Thorsson även i sin roll som dekan vid Lunds universitets medicinska fakultet sett vad externa medel kan innebära för akademin.

 

Porträtt Gunilla Westergren Thorsson. Foto.
Under Gunilla Westergren-Thorssons tid som dekan har visionen om det nya kunskapscentrumet Forum Medicum vuxit fram. Centrumet beräknas vara klart 2020/21 och här ska fakulteten i framtiden samla grundforskning, kliniknära forskning och den hälsovetenskapliga forskningen och utbildningen. Crafoordska stiftelsen är en av de som bidrar till projektet. Foto: Håkan Röjder

Det finns ögonblick i livet som visar sig extra betydelsefulla. För Gunilla Westergren- Thorsson inträffade ett sådant den där vårdagen då hon cyklade genom parken vid universitetsbiblioteket för att ta emot ett pris från Anna-Greta Crafoords stiftelse.

– Jag minns hur parken var färgad blå av nyutslagna scillor. Att få ett sådant pris som ung forskare betyder mycket. Dels blir man sedd, dels innebär pengarna att man får möjlighet att gå över den där gränsen då karriären kan börja ta fart på riktigt.

Mycket har hänt sedan dess. Numera har Gunilla Westergren-Thorsson erfarenhet av privata donationer till forskning även i rollen som dekan vid Medicinska fakulteten. Hon menar att donationerna är avgörande för fakultetens framgångar.


"Tack vare att det finns människor som ser det angelägna i forskningen och väljer att donera, kan vi bedriva långsiktig och högkvalitativ forskning."


– Lunds universitet placerar sig bland de hundra bästa universiteten i världen. Det kostar att hålla sig där. För att kunna bedriva forskning i världsklass behövs
instrument som ofta är dyra, och de kan vara svåra att finansiera. Knut och Alice Wallenbergs stiftelse, Crafoordska stiftelsen och flera andra privata donatorer har bidragit till instrument som betyder oerhört mycket för forskningen och kunskapsutvecklingen, säger Gunilla Westergren-Thorsson.

 

Arkitektskiss Henning Larsens Architects - Forum Medicum sett söderifrån från Sölvegatan.
Forum Medicum är ett projekt som handlar om att bygga ut nuvande BMC-byggnaden och kommer att samla alla fakultetens studenter i Lund och utgöra en viktig mötesplats för den hälsvetenskapliga och medicinska forskningen, strategiskt placerad längs universitets kunskapsstråk, nära universitetssjukvården och de tekniska och naturvetenskapliga institutionena. Illustration: Henning Larsens Architects

Under Gunilla Westergren-Thorssons tid som dekan har visionen om det nya kunskapscentrumet Forum Medicum vuxit fram. Här ska fakulteten i framtiden samla experimentell, klinisk och hälsovetenskaplig forskning och utbildning. Om ett par år blir Forum Medicum en träffpunkt för de som i framtiden kommer att arbeta inom hälso- och sjukvården. Men det skulle inte bli verklighet utan externa medel. Crafoordska stiftelsen är en av de som bidrar till projektet.

– Det är inte bara ett stort byggnadsprojekt, utan också ett kulturprojekt. Vi bygger ihop fakulteten och utbildningarna så att sjukgymnaster, läkare, biomedicinare och sjuksköterskor möts redan under utbildningen. 

Crafoordska stiftelsen har även varit engagerade i Palliativt utvecklingscentrum, som fokuserar på vård i livets slutskede. Ett välkommet och viktigt initiativ, eftersom det palliativa kunskapsområdet behöver stärkas, menar Gunilla Westergren-Thorsson.

– Vi behöver forskning och undervisning om det svåra samtalet, de svåra beskeden och hur vi bäst möter patienter i livets slutskede. Det är stimulerande med donatorer som Crafoord, de visar ett stort intresse, har en idé eller något de brinner för som de vill stödja, säger Gunilla Westergren-Thorsson.


"Det är stimulerande med donatorer som Crafoord, de visar ett stort intresse, har en idé eller något de brinner för som de vill stödja."


Privata donationer har kommit att spela en allt större roll inom akademin. Internationella filantroper som Bill och Melinda Gates har satt ett ansikte på viljan att utifrån sina egna medel bidra till samhällets förbättring. Och sådana initiativ behövs.

Under 2016 hade Medicinska fakulteten intäkter till forskning på 2,1 miljarder kronor, varav 64 procent kom från externa finansiärer.

– Vi är beroende av att människor som själva ser det angelägna i forskningen väljer att donera. Tack vare dessa kan vi bedriva långsiktig högkvalitativ forskning. Något som hela samhället tjänar på, konstaterar Gunilla Westergren-Thorsson.

Text: Tove Smeds