Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Angelägen forskning att stödja

Forskning inom folksjukdomar, åldrande och hälsa

Vid vår fakultet finns många forskningsområden som är internationellt ledande. På dessa webbsidor kan du ta del av fakultetens angelägna forskning kring folksjukdomar som cancer, hjärnans sjukdomar, hjärt-kärlsjukdomar, psykisk ohälsa infektionssjukdomar, diabetes, lungsjukdomar, men även inom åldrande och hälsa. Det är forskning som redan gett betydelsefulla resultat och räddat liv, men vi står fortfarande inför många utmaningar och mer forskning krävs.

 

Barn som sitter i en kvinnas knä. Foto.

Cancer

På 1950-talet var en cancerdiagnos nästan en dödsdom – inte ens var tredje person som insjuknade överlevde sin sjukdom. Sedan dess har mycket hänt och prognosen för många cancerdiagnoser har förbättrats avsevärt. Men fortfarande återstår utmaningar att lösa för både de drabbade och deras närstående.


 

Äldre par blickar ut över vattnet från en brygga. Foto.

Diabetes

Diabetes är ett samlingsnamn för de sjukdomar som beror på att en person inte kan reglera sitt blodsocker. Förekomsten av diabetes ökar kraftigt och sjukdomen har de senaste decennierna blivit dubbelt så vanlig i Sverige. I dag beräknas ungefär en halv miljon svenskar leva med någon form av diabetes.


 

Kvinnoansikte som tittar in i kameran. Foto.

Hjärt-kärlsjukdomar

Hjärt-kärlsjukdomar dödar färre personer i dag än för tio år sedan, mycket tack vare bättre behandlingar mot högt blodtryck och höga blodfetter. Ändå skördar denna grupp av sjukdomar mer än 30 000 liv varje år i Sverige, där den vanligaste dödsorsaken är hjärtinfarkt.


Äldre man med en hund på en parkbänk. Foto.

Hjärnans sjukdomar

Sjukdomar i hjärnan slår hårt mot den som insjuknar, men även deras anhöriga lider. Det är i hjärnan en människas personlighet skapas och bevaras. Den som drabbas av demens tynar bort från sina nära och kära, ibland när många år av livet återstår. Bortsett från det mänskliga lidandet är sjukdomen också kostsam för samhället.


 

Litet barn och en man tittar ut genom ett regnigt fönster. Foto.

Infektionssjukdomar

Infektionssjukdomar är en global angelägenhet, eftersom mikroorganismer inte respekterar de gränser vi människor sätter utan gärna färdas med oss då vi förflyttar oss mellan olika platser i världen.

 


 

Kvinna och litet barn som blåser såpbubblor tillsammans. Foto.

Lungsjukdomar

Varje minut tar friska människor mellan tolv och tjugo livsviktiga andetag. Samtidigt som lungorna på detta vis förser kroppen med syre utsätts också luftvägarna för annat vi andas in, exempelvis bakterier, virus, allergener och partiklar. Sådan påverkan kan leda till kroniska inflammatoriska lungsjukdomar, som astma, KOL och lungfibros.


 

Kvinna försjuknen i tankar, sittande i öppet landskap. Foto.

Psykisk ohälsa

Media rapporterar om hur svenskarna i allt högre grad lider av psykisk ohälsa, som depression, utmattningssyndrom och ångest. Riskerna med denna utveckling är mycket stora. Att finna metoder för att på ett effektivt vis motverka detta är en central del i forskningen om psykisk ohälsa som bedrivs vid Lunds universitet.


 

Två som håller varandra i handen, närbild. Foto.

Åldrande och hälsa

Alla åldras vi och befolkningen blir allt äldre. Hur ska sjukvården och samhället anpassas för att möta denna utveckling? Vad händer i kroppen och sinnet när vi åldras – och går det att påverka hälsan så att allt fler blir gamla och friska, istället för gamla och sjuka.