Kontakt

Institutionen för hälsovetenskaper

Inger Kristensson Hallström

Inger Kristensson Hallström

Prefekt

E-post: inger [dot] kristensson_hallstrom [at] med [dot] lu [dot] se

Telefon: 046-222 18 96

Pia Lundqvist

Pia Lundqvist

Bitr. prefekt, grund- och avancerad nivå. Stf, prefekt

E-post: pia [dot] lundqvist [at] med [dot] lu [dot] se

Mobil: 046-222 18 28
Gunilla Carlsson

Gunilla Carlsson

Bitr. prefekt, grund- och avancerad nivå

E-post: gunilla [dot] carlsson [at] med [dot] lu [dot] se

Telefon: 046-222 18 16

Eva Ageberg

Eva Ageberg

Bitr. prefekt, forskarutbildning och strategiskt arbetsmiljöarbete

E-post: eva [dot] ageberg [at] med [dot] lu [dot] se

Telefon: 046-222 49 43

Andreas Andersson

Andy Andersson

Administrativ chef

E-post: andy [dot] andersson [at] med [dot] lu [dot] se

Telefon: 046-222 19 12

Budget, bokslut, uppföljning och prognos. Prefektärenden, inköpsansvarig.
Åsa Berggren-Nylund

Åsa Berggren-Nylund

Administrativ koordinator

E-post: asa [dot] berggren_nylund [at] med [dot] lu [dot] se

Telefon: 046-222 18 59

Administrativt stöd till prefekt och administrativ chef.
Karin Rasmussen

Karin Rasmussen

Personalsamordnare

E-post: karin [dot] rasmussen [at] med [dot] lu [dot] se

Telefon: 046-222 19 20

Strategiskt och operativt chef- och ledningsstöd i personalfrågor.
Evelina Petersson

Evelina Petersson

Personalsamordnare (föräldraledig)

E-post: evelina [dot] petersson [at] med [dot] lu [dot] se

Telefon: 046-222 19 20

Strategiskt och operativt chef- och ledningsstöd i personalfrågor.
Brenda Tai

Brenda Tai

Personaladministratör

E-post: brenda [dot] tai [at] med [dot] lu [dot] se

Telefon: 046-222 37 12

Personaladministration, lucatadministration och granskning av reseräkningar.
Christina Annerstedt

Christina Annerstedt

Ekonom

E-post: christina [dot] annerstedt [at] med [dot] lu [dot] se

Telefon: 046-222 19 17

Budget, bokslut, återrapportering, avstämningar samt ekonomisk service.
Åsa Olsson

Åsa Olsson

Ekonom

E-post: asa [dot] olsson [dot] 2367 [at] med [dot] lu [dot] se

Telefon: 046-222 19 69

Budget, bokslut, ekonomisk uppföljning och redovisning. Återrapportering. Rådgivning och löpande ekonomiska göromål i lev- och kundreskontran.
Erika Svantesson

Erika Svantesson

Kommunikatör

E-post: erika [dot] svantesson [at] med [dot] lu [dot] se

Telefon: 046-222 18 85

Kommunikativt stöd, nyhetsartiklar, nyhetsbrev, webbpublicering, fotografering.
Jon Ulvsgärd

Jon Ulvsgärd

Kommunikatör

E-post: jon [dot] ulvsgard [at] med [dot] lu [dot] se

Telefon: 046-222 18 85

Kommunikativt stöd, nyhetsbrev, webbpublicering, webbadministration, fotografering.
Ylva Nilsson

Ylva Nilsson

Kommunikatör (föräldraledig)

E-post: ylva [dot] nilsson [at] med [dot] lu [dot] se

Christina Landelius

Christina Landelius

Samordnare för uppdragsutbildning

E-post: uppdrag_ihv [at] med [dot] lu [dot] se

Telefon: 046-222 19 51

Planering och koordinering av uppdragsutbildning.
Caroline Fredskilde

Caroline Fredskilde

Utbildningsadministratör

E-post: uppdrag_ihv [at] med [dot] lu [dot] se

Telefon: 046-222 19 14

Planering och koordinering av uppdragsutbildning.
Lena Hagman

Lena Hagman

VFU-samordnare

E-post: lena [dot] hagman [at] med [dot] lu [dot] se

Telefon: 046-222 18 45

Administration, information och planering av verksamhetsförlagd utbildning: sjuksköterske-, röntgensjuksköterske-, specialistsjuksköterske- och barnmorskeprogrammet.
Annika West

Annika West

VFU-administratör

E-post: annika [dot] west [at] med [dot] lu [dot] se

Telefon: 046-222 18 44

Administration, information och planering av verksamhetsförlagd utbildning för sjuksköterske-, röntgensjuksköterske-, specialistsjuksköterske- och barnmorskeprogrammet.
Anna Blomgren

Anna Blomgren

Utbildningsadministratör

E-post: anna [dot] blomgren [at] med [dot] lu [dot] se

Telefon: 046-222 18 69

Student- och lärarkontakt samt programadministration inkl. schemahantering för Röntgensjuksköterskeprogrammet. Sekreterare i Vårdvetenskapliga Etiknämnden (VEN). Stöd inom layout och grafisk profil.
Roger Hudin Karlsson

Roger Hudin Karlsson

Utbildningsadministratör

E-post: roger [dot] hudin_karlsson [at] med [dot] lu [dot] se

Telefon: 046-222 18 39

Student- och lärarkontakt samt administration av Sjuksköterskeprogrammet termin 1-3 och Specialistsjuksköterskeprogrammet, inriktning Anestesi, Barnsjukvård, Intensiv, Onkologi, Operation och Psykiatrisk vård.
Anna Olofsson Franzoia

Anna Olofsson Franzoia

Utbildningsadministratör

E-post: anna [dot] olofsson_franzoia [at] med [dot] lu [dot] se

Telefon: 046-222 18 61

Student-och lärarkontakt samt programadministration för sjuksköterskeprogrammet termin 4-6.
Anna Lönnaeus

Anna Lönnaeus

Utbildningsadministratör

E-post: anna [dot] lonnaeus [at] med [dot] lu [dot] se

Telefon: 046-222 31 96

Student- och lärarkontakt samt programadministration för Specialistsjuksköterskeprogrammet, inriktning Akut, Ambulans och Distrikt. Schemaläggning/lokalbokning.
Marike Hagstedt

Marike Hagstedt

Utbildningsadministratör

E-post: marike [dot] hagstedt [at] med [dot] lu [dot] se

Telefon: 046-222 31 26

Student- och lärarkontakt samt programadministration för Arbetsterapeutprogrammet, Barnmorskeprogrammet och fristående kurser på avancerad nivå. VFU-beställningar för Arbetsterapeutprogrammet.
Madeleine Kjell

Madeleine Kjell

Utbildningsadministratör

E-post: madeleine [dot] kjell [at] med [dot] lu [dot] se

Telefon: 046-222 18 02

Student- och lärarkontakt, programadministration och VFU-beställningar för Fysioterapeutprogrammet.
Kathryn Wellbaum

Kathryn Wellbaum

Utbildningsadministratör (föräldraledig)

E-post: kathryn [dot] wellbaum [at] med [dot] lu [dot] se

Telefon: 046-222 31 26

Stina Elfverson

Stina Elfverson

Forskarutbildningsadministratör

E-post: stina [dot] elfverson [at] med [dot] lu [dot] se

Telefon: 046-222 19 42

Adress

Postadress 
Institutionen för hälsovetenskaper
Box 157, 221 00 Lund
Hämtställe 65

Besöksadress
Health Sciences Centre (HSC)
Margaretavägen 1B 
222 40 Lund

Reception
Tel: 046-222 18 01