Javascript är avstängt eller blockerat i din webbläsare. Detta kan leda till att vissa delar av vår webbplats inte fungerar som de ska. Sätt på javascript för optimal funktionalitet och utseende.

Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Kontakt

Institutionen för hälsovetenskaper

Inger Kristensson Hallström

Inger Kristensson Hallström

Prefekt

E-post: inger [dot] kristensson_hallstrom [at] med [dot] lu [dot] se

Telefon: 046-222 18 96

Pia Lundqvist

Pia Lundqvist

Bitr. prefekt, grund- och avancerad nivå. Stf, prefekt

E-post: pia [dot] lundqvist [at] med [dot] lu [dot] se

Mobil: 046-222 18 28
Åsa Tornberg

Åsa Tornberg

Bitr. prefekt, grund- och avancerad nivå

E-post: asa [dot] tornberg [at] med [dot] lu [dot] se

Telefon: 046-222 97 66

Eva Ageberg

Eva Ageberg

Bitr. prefekt, forskarutbildning

E-post: eva [dot] ageberg [at] med [dot] lu [dot] se

Telefon: 046-222 49 43

Eva Månsson Lexell

Eva Månsson Lexell

Bitr. prefekt, strategiskt arbetsmiljöarbete

E-post: eva [dot] mansson_lexell [at] med [dot] lu [dot] se

Telefon: 046-222 89 95

Andreas Andersson

Andy Andersson

Administrativ chef

E-post: andy [dot] andersson [at] med [dot] lu [dot] se

Telefon: 046-222 19 12

Budget, bokslut, uppföljning och prognos. Prefektärenden, inköpsansvarig.
Åsa Berggren-Nylund

Åsa Berggren-Nylund

Administrativ koordinator

E-post: asa [dot] berggren_nylund [at] med [dot] lu [dot] se

Telefon: 046-222 18 59

Administrativt stöd till prefekt och administrativ chef.
Karin Rasmussen

Karin Rasmussen

Personalsamordnare

E-post: karin [dot] rasmussen [at] med [dot] lu [dot] se

Telefon: 046-222 19 20

Strategiskt och operativt chef- och ledningsstöd i personalfrågor.
Evelina Petersson

Evelina Petersson

Personalsamordnare (föräldraledig)

E-post: evelina [dot] petersson [at] med [dot] lu [dot] se

Telefon: 046-222 19 20

Strategiskt och operativt chef- och ledningsstöd i personalfrågor.
Brenda Tai

Brenda Tai

Personaladministratör

E-post: brenda [dot] tai [at] med [dot] lu [dot] se

Telefon: 046-222 37 12

Personaladministration, lucatadministration och granskning av reseräkningar.
Christina Annerstedt

Christina Annerstedt

Ekonom

E-post: christina [dot] annerstedt [at] med [dot] lu [dot] se

Telefon: 046-222 19 17

Budget, bokslut, återrapportering, avstämningar samt ekonomisk service.
Åsa Olsson

Åsa Olsson

Ekonom

E-post: asa [dot] olsson [dot] 2367 [at] med [dot] lu [dot] se

Telefon: 046-222 19 69

Budget, bokslut, ekonomisk uppföljning och redovisning. Återrapportering. Rådgivning och löpande ekonomiska göromål i lev- och kundreskontran.
Jon Ulvsgärd

Jon Ulvsgärd

Kommunikatör

E-post: jon [dot] ulvsgard [at] med [dot] lu [dot] se

Telefon: 046-222 18 85

Kommunikativt stöd, redaktör för institutionens interna nyhetsbrev, webbadministration, fotografering.
Malin Håkansson

Malin Håkansson

Kommunikatör

E-post: malin [dot] hakansson [at] med [dot] lu [dot] se

Telefon: 046-222 18 85

Kommunikativt stöd, nyhetsartiklar, pressmeddelanden, webbpublicering, fotografering.
Erik Skogh

Erik Skogh

Kommunikatör

E-post: erik [dot] skogh [at] med [dot] lu [dot] se

Kommunikativt stöd
Erika Svantesson

Erika Svantesson

Kommunikatör (tjänstledig)

E-post: erika [dot] svantesson [at] med [dot] lu [dot] se

Telefon: 046-222 18 85

Christina Landelius

Christina Landelius

Samordnare för uppdragsutbildning

E-post: uppdrag_ihv [at] med [dot] lu [dot] se

Telefon: 046-222 19 51

Planering och koordinering av uppdragsutbildning.
Caroline Fredskilde

Caroline Fredskilde

Utbildningsadministratör

E-post: uppdrag_ihv [at] med [dot] lu [dot] se

Telefon: 046-222 19 14

Planering och koordinering av uppdragsutbildning.
Lena Hagman

Lena Hagman

VFU-samordnare

E-post: lena [dot] hagman [at] med [dot] lu [dot] se

Telefon: 046-222 18 45

Administration, information och planering av verksamhetsförlagd utbildning: sjuksköterske-, röntgensjuksköterske-, specialistsjuksköterske- och barnmorskeprogrammet.
Annika West

Annika West

VFU-administratör

E-post: annika [dot] west [at] med [dot] lu [dot] se

Telefon: 046-222 18 44

Administration, information och planering av verksamhetsförlagd utbildning för sjuksköterske-, röntgensjuksköterske-, specialistsjuksköterske- och barnmorskeprogrammet.
Anna Blomgren

Anna Blomgren

Utbildningsadministratör

E-post: anna [dot] blomgren [at] med [dot] lu [dot] se

Telefon: 046-222 18 69

Student- och lärarkontakt samt programadministration inkl. schemahantering för Röntgensjuksköterskeprogrammet. Sekreterare i Vårdvetenskapliga Etiknämnden (VEN). Stöd inom layout och grafisk profil.
Pia Jonasson

Pia Jonasson

Utbildningsadministratör

E-post: pia [dot] jonasson [at] med [dot] lu [dot] se

Telefon: 046-222 18 39

Student- och lärarkontakt samt administration av Sjuksköterskeprogrammet termin 1-3 och Specialistsjuksköterskeprogrammet, inriktning Anestesi, Barnsjukvård, Intensiv, Onkologi, Operation och Psykiatrisk vård.
Anna Olofsson Franzoia

Anna Olofsson Franzoia

Utbildningsadministratör

E-post: anna [dot] olofsson_franzoia [at] med [dot] lu [dot] se

Telefon: 046-222 18 61

Student-och lärarkontakt samt programadministration för sjuksköterskeprogrammet termin 4-6.
Anna Lönnaeus

Anna Lönnaeus

Utbildningsadministratör

E-post: anna [dot] lonnaeus [at] med [dot] lu [dot] se

Telefon: 046-222 31 96

Student- och lärarkontakt samt programadministration för Specialistsjuksköterskeprogrammet, inriktning Akut, Ambulans och Distrikt. Schemaläggning/lokalbokning.
Marike Hagstedt

Marike Hagstedt

Utbildningsadministratör

E-post: marike [dot] hagstedt [at] med [dot] lu [dot] se

Telefon: 046-222 31 26

Student- och lärarkontakt, programadministration och VFU-beställningar för Arbetsterapeutprogrammet.
Kathryn Wellbaum

Kathryn Wellbaum

Utbildningsadministratör

E-post: kathryn [dot] wellbaum [at] med [dot] lu [dot] se

Telefon: 046-222 18 65

Student-och lärarkontakt samt administration för Barnmorskeprogrammet, Hälsovetenskapligt Basår och fristående kurser.

Madeleine Kjell

Madeleine Kjell

Utbildningsadministratör

E-post: madeleine [dot] kjell [at] med [dot] lu [dot] se

Telefon: 046-222 18 02

Student- och lärarkontakt, programadministration och VFU-beställningar för Fysioterapeutprogrammet.
Jenny Mårdh

Jenny Mårdh

Utbildningsadministratör

E-post: jenny [dot] mardh [at] med [dot] lu [dot] se

Roger Hudin Karlsson

Roger Hudin Karlsson

Utbildningsadministratör (föräldraledig)

E-post: roger [dot] hudin_karlsson [at] med [dot] lu [dot] se

Telefon: 046-222 18 39

Stina Elfverson

Stina Elfverson

Forskarutbildningsadministratör

E-post: stina [dot] elfverson [at] med [dot] lu [dot] se

Telefon: 046-222 19 42

Adress

Postadress 
Institutionen för hälsovetenskaper
Box 157, 221 00 Lund
Hämtställe 65

Besöksadress
Health Sciences Centre (HSC)
Margaretavägen 1B 
222 40 Lund

Reception
Tel: 046-222 18 01