Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Delta i forskningsstudie

Det är viktigt att det finns personer som vill delta i utvecklingen av nya läkemedel och behandlingar. Det bidrar både till forskningsframsteg och till att fler får bättre hälsa.

Hörselundersökning Foto Åsa Hansdotter

Innan nya läkemedel eller nya behandlingar är klara att tas i bruk genomgår de många tester och kontroller. I slutfasen av utvecklingen utförs tester under strikt kontrollerade former på ett antal frivilliga personer i kliniska prövningar.

Kliniska prövningar och forskningsstudier sker under strikta former och noggrann kontroll och det finns en prövningsplan som granskats och godkänts av både myndigheter och etikprövningsnämnder.

Inom den medicinska och hälsovetenskapliga  forskningen genomförs också andra typer av undersökningar. Det kan handla om större enkäter eller befolkningsstudier som riktar sig till slumpvis utvalda personer. I dessa kan ett stort antal människor delta för att till exempel kartlägga hälsotillstånd och livsstil.

Aktuella studier

All information om forskningsstudier som söker deltagare är inte publicerad här. Information kan också finnas i dagspress samt på andra hemsidor.

Webbplats för Kliniska Studier Sverige med möjlighet att anmäla intresse


Registerstudier

Vi stora registerstudier är det inte alltid ett krav att de enskilda deltagarna personligen måste godkänna sitt deltagande i studien. Då anslås information om studien och vart man vänder sig om man inte vill delta, istället på hemsidor och i dagspress. 

Information om några av Lunds universitets pågående registerstudier finns på hemsidan LUPOP (Lund University Population Research Platform). Webbplats för LUPOP

Organdonation

Önskar du mer information om organdonation?

Information om organdonation på Region Skånes webbplats