Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Institutionen för experimentell medicinsk vetenskap

Välkommen till Institutionen för experimentell medicinsk vetenskap, en av sex institutioner vid Medicinska fakulteten vid Lunds universitet. Hos oss bedrivs forskning på molekylär, cellulär och integrativ nivå rörande de livsprocesser som bestämmer kroppens funktion, normalt och vid sjukdom.

Bilder från medicinsk forskning. Fotocollage.

 

Vi bedriver forskning på högsta internationella nivå, utgör en bas för forskning mellan klinik och pre-klinik och är en stimulerande utbildningsplats för framtidens forskare och lärare.

 

Institutionen vill främja samarbeten mellan kliniska forskargrupper och strävar efter att undervisa i olika grundutbildningsprogram på högsta professionella nivå.

Institutionen arbetar för att skapa en god arbetsmiljö med en effektiv administration. Verksamheten präglas av demokratiska värderingar, öppenhet och kritiskt tänkande. Inga viktiga frågor avgörs utan att dessa först ventilerats i institutionens samrådsgrupper för avdelningföreträdare, doktorander, teknisk och administrativ  personal och yngre forskare.

Institutionen arbetar kontinuerligt med att nå ut med information om verksamheten till det omgivande samhället.

Våra forskningsområden och sektioner

  • Cell- och vävnadsbiologi
  • Diabetes, metabolism och endokrinologi
  • Farmakologi och strukturbiologi
  • Immunologi
  • Molekylär och cellulär neurovetenskap
  • Neurobiologi
  • Neurofysiologi

Så här är vi organiserade

För att verkställa institutionsstyrelsens beslut och leda och fördela det löpande arbetet finns en ledningsgrupp som består av prefekt och tre biträdande prefekter. Prefekten har även ansvar för ekonomi, personal och arbetsmiljö.

Sektionschefmötena, med representanter för institutionens sex sektioner, samt kanslipersonalen, har en rådgivande funktion. Möten hålls innan institutionsstyrelsen, som är beslutande organ, sammanträder för att diskutera frågor som rör institutionen. Institutionsstyrelsen håller möten fyra gånger årligen.

Om Institutionen för experimentell medicinsk vetenskap

Forskargrupper: 73
Anställda: 300
Professorer: 35
Gästprofessorer: 1
Seniorprofessorer: 6
Universitetslektorer: 15
Postdoktorer: 23
Bitr. lektorer: 11
Övrigt forskande personal: 83
Doktorander: 70
TA personal: 57
Disputationer (2020): 14
Omsättning (2020): 384 miljoner kronor (varav statliga medel: 142 miljoner kronor, varav externa medel: 242 miljoner kronor)