Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Institutionen för translationell medicin

Institutionen för translationell medicin är en av de sex institutionerna vid Lunds universitets medicinska fakultet. Vi bedriver grundforskning i laboratoriemiljö, patientnära och klinisk forskning, och genomför även epidemiologiska studier.

Bildkollage med bilder på provrör och från olika labb- och forskningsmiljöer.

Om institutionen

Våra verksamheter finns i patientnära miljö vid Skånes universitetssjukhus i centrala Malmö. Stora delar finns på Wallenberglaboratoriet och Clinical Research Centre (CRC). I närheten finns även Malmö universitet och forskningsparken Medeon.

Vi forskar för befolkningens och patienternas behov av vård och hälsa. Nya former av diagnostik, behandlingar och läkemedel tar form i nära samverkan med bland andra Skånes universitetssjukvård och Region Skånes laboratoriemedicinska verksamhet. Utveckling och tillämpning av ny teknologi och metodik med koppling till medicinsk maskin- och mjukvara är relevant i vår forskning.

Institutionen erbjuder forskarutbildning och är delaktig i fakultetens läkarutbildning.

Vi samverkar med det omgivande samhället i nätverk och samarbeten med tvärvetenskaplig och tvärprofessionell inriktning. Aktörer är bland andra myndigheter, landsting/regioner, kommuner, läkemedelsindustri och andra privata aktörer i Sverige och internationellt.

Aktuella forskningsområden

Forskningen omfattar ett stort antal medicinska områden, där flera av de vanligaste folksjukdomarna har en framträdande roll. Huvuddelen av vår forskning finns inom följande fält:

  • cancer
  • bilddiagnostik och strålningsfysik
  • blod, koagulation och immunologi
  • infektioner och antibiotikaresistens
  • handkirurgi
  • njursjukdomar
  • reproduktionsmedicin

Organisation

Institutionsstyrelsen är högsta beslutande organ och leds av institutionens prefekt. Prefekten är även institutionens chef, med en ledningsgrupp till sitt stöd.

Institutionens forskargrupper är utan mellannivåer organiserade direkt under prefekten.

Institutionskansliet är en stöd- och servicefunktion till institutionsledningen och verksamheten med funktioner inom personal, ekonomi och kommunikation. Kansliet arbetar operativt på uppdrag av prefekten och ledningsgruppen, där kanslichefen ingår.

Institutionsfakta

Uppgifter från december 2023

Forskargrupper: 24
Anställda: 108
Teknisk och administrativ personal: 22
Postdoktorer/forskare/lärare: 47
Professorer: 22
Heltidsdoktorander: 17
Halvtidsdoktorander: 30
Disputationer: 5
Vetenskapliga publikationer: 383
Statsanslag: 39 miljoner kronor
Externa anslag: 110 miljoner kronor
Omsättning: 157 miljoner kronor

Institutionsstyrelsen

Styrelsen för institutionen och protokoll finns på Intramed, fakultetens interna webbplats

Kontakt

Institutionens ledningsgrupp och kansli

Besöksadress till institutionens kansli:
Clinical Research Centre, CRC, plan 11, 
Jan Waldenströms gata 35, Malmö