Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Medicinska lärarförslagsnämnden

Lärarförslagsämnden består av en ordförande, tre lärarrepresentanter samt två studeranderepresentanter. Därutöver utses lärarsuppleanter samt studerandesuppleanter. I nämnden ingår även en sjukvårdsrepresentant samt en pedagogisk sakkunnig med närvaro- och yttranderätt.

Nämnden har till uppgift att lämna förslag vid anställning av professor, universitetslektor (även adjungeringar och befordran), samt biträdande universitetslektorer och gästprofessor. Rekrytering av universitetsadjunkter och postdoktorer handhas av berörd institution.

Lärarförslagsnämndens sammanträdestider hösten 2024
Måndag 2 september
Onsdag 2 oktober
Onsdag 6 november
Måndag 16 december

 

Ordinarie ledamöter 

Professor Anders Håkansson (ordförande)
Institutionen för translationell medicin, Malmö
Telefon: +46 40-39 10 27
E-post: anders_p [dot] hakansson [at] med [dot] lu [dot] se (anders_p[dot]hakansson[at]med[dot]lu[dot]se) 

Professor Eva Degerman (vice ordförande)
Inst för experimentell medicinsk vetenskap, Lund
Telefon: +46 46-222 85 83
E-post: eva [dot] degerman [at] med [dot] lu [dot] se

Professor Christina Brogårdh
Inst för hälsovetenskaper, Lund
Telefon: +46 46 222 18 92
E-post: christina [dot] brogardh [at] med [dot] lu [dot] se

Professor Hindrik Mulder
Inst för kliniska vetenskaper, Malmö
Telefon +46 40 39 10 23 mobil: +46 70 292 69 28
E-post: hindrik [dot] mulder [at] med [dot] lu [dot] se

Suppleanter

Professor Lennart Greiff
Institutionen för kliniska vetenskaper i Lund
Telefon (hittar ej tfn)
E-post: lennart [dot] greiff [at] med [dot] lu [dot] se (lennart[dot]greiff[at]med[dot]lu[dot]se)

Professor Kajsa Paulsson
Institutionen för laboratoriemedicin
Telefon 046-222 69 95
E-post: kajsa [dot] paulsson [at] med [dot] lu [dot] se (kajsa[dot]paulsson[at]med[dot]lu[dot]se)

Professor Magnus Rasmussen
Inst för kliniska vetenskaper, Lund
Telefon: +46 70 497 01 32
E-post: magnus [dot] rasmussen [at] med [dot] lu [dot] se (magnus[dot]rasmussen[at]med[dot]lu[dot]se)

Professor Cecilia Svedman
Institutionen  för kliniska vetenskaper i Malmö
Telefon 040-33 17 69
E-post:  cecilia [dot] svedman [at] med [dot] lu [dot] se (cecilia[dot]svedman[at]med[dot]lu[dot]se)

Doktorandrepresentant, ordinarie ledamot

Tiia-Marie Sundberg
E-post: tiia-marie [dot] sundberg [at] med [dot] lu [dot] se (tiia-marie[dot]sundberg[at]med[dot]lu[dot]se)

Studentrepresentanter, ordinarie ledamöter

Linnea Almö Thorsell
linnea [dot] almo_thorsell [dot] 8801 [at] student [dot] lu [dot] se (linnea[dot]almo_thorsell[dot]8801[at]student[dot]lu[dot]se) 

Studentrepresentanter, suppleant

Alva Söderbäck
al1741so-s [at] student [dot] lu [dot] se (al1741so-s[at]student[dot]lu[dot]se)

Representanter med närvaro- och yttranderätt

Professor Jonas Åkeson, pedagogiskt sakkunnig
Institutionen för kliniska vetenskaper
E-post: jonas [dot] akeson [at] med [dot] lu [dot] se (jonas[dot]akeson[at]med[dot]lu[dot]se)

Chefsläkare Sven Karlsson, sjukvårdsföreträdare
E-post: Sven [dot] Karlsson [at] skane [dot] se (Sven[dot]Karlsson[at]skane[dot]se) 

Handläggare

Chef rekrytering, lön och HR-stöd Kajsa Johnsson
Medicinska fakultetens kansli (HS 66)
BMC F12
Lunds universitet, Box 117
221 00 Lund
Telefon +46 46-222 08 22
E-post:  kajsa [dot] johnsson [at] med [dot] lu [dot] se

HR-specialist Jeffrey Armstrong
Medicinska fakultetens kansli (HS 66)
BMC F12
Lunds universitet, Box 117
221 00 Lund
Telefon: +46 46 222 71 03
Mobil: +46 70 222 10 79
E-post: jeffrey [dot] armstrong [at] med [dot] lu [dot] se

Rekryteringskoordinator  Robert Norrman
Medicinska fakultetens kansli (HS 66)
BMC F12
Lunds universitet, Box 117
221 00 Lund
Telefon: +46 46-222 44 10
E-post: robert [dot] norrman [at] med [dot] lu [dot] se

Rekryteringskoordinator Eva  Nilsson
Medicinska fakultetens kansli (Hs 66)
BMC F12
Lunds universitet, Box 117
221 00 Lund
E-post: eva_a [dot] nilsson [at] med [dot] lu [dot] se

 

Relaterad information