Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Medicinska lärarförslagsnämnden

Lärarförslagsämnden består av en ordförande, tre lärarrepresentanter samt två studeranderepresentanter. Därutöver utses lärarsuppleanter samt studerandesuppleanter. I nämnden ingår även en sjukvårdsrepresentant samt en pedagogisk sakkunnig med närvaro- och yttranderätt.

Nämnden har till uppgift att lämna förslag vid anställning av professor, universitetslektor (även adjungeringar och befordran), samt biträdande universitetslektorer och gästprofessor. Rekrytering av universitetsadjunkter och postdoktorer handhas av berörd institution.

Sammanträdestider vt 2022
Tisdag 25 januari
Extra möte 2 februari
Torsdag 17 februari

Tisdag 1 mars
Onsdag 6 april
Tisdag 10 maj
Tisdag 21 juni
 

Ordinarie ledamöter 

Professor Måns Magnusson (ordförande)
Inst för kliniska vetenskaper, Lund
Telefon:+46 46-17 17 96
E-post: mans [dot] magnusson [at] med [dot] lu [dot] se

Professor Eva Degerman (vice ordförande)
Inst för experimentell medicinsk vetenskap, Lund
Telefon: +46 46-222 85 83
E-post: eva [dot] degerman [at] med [dot] lu [dot] se

Professor Hindrik Mulder
Inst för kliniska vetenskaper, Malmö
Telefon +46 40 39 10 23 mobil: +46 70 292 69 28
E-post: hindrik [dot] mulder [at] med [dot] lu [dot] se

Professor Christine Rubertsson
Inst för hälsovetenskaper, Lund
E-post: christine [dot] rubertsson [at] med [dot] lu [dot] se

Suppleanter

Professor Mattias Belting
Inst för kliniska vetenskaper, Lund
Telefon: +46 46-17 85 49
E-post: mattias [dot] belting [at] med [dot] lu [dot] se

Professor Malin Parmar
Inst för experimentell medicinsk vetenskap, Lund
Telefon: +46 46-222 06 20
E-post: malin [dot] parmar [at] med [dot] lu [dot] se

Professor Anders Håkansson
Institutionen för translationell medicin, Malmö
Telefon: +46 40-39 10 27
E-post: anders_p [dot] hakansson [at] med [dot] lu [dot] se 

Vicedekan, professor David Gisselsson Nord
Institutionen för laboratoriemedicin
Telefon +46 73 39 14 036
E-post: david [dot] gisselsson_nord [at] med [dot] lu [dot] se

Studentrepresentanter, ordinarie ledamöter

Hani Alsafadi
Medicinska doktorandrådet
E-post: hani [dot] alsafadi [at] med [dot] lu [dot] se

Ebba Wallström
Medicinska föreningen
E-post: ordf [at] mfskane [dot] se 

Representanter med närvaro- och yttranderätt

Professor Martin Garwicz, pedagogiskt sakkunnig
Inst för experimentell medicinsk vetenskap
Telefon: +46 46-222 77 55
E-post: martin [dot] garwicz [at] med [dot] lu [dot] se

Chefsläkare Sven Karlsson, sjukvårdsföreträdare
E-post: Sven [dot] Karlsson [at] skane [dot] se 

Handläggare

Chef rekrytering, lön och HR-stöd Kajsa Johnsson
Medicinska fakultetens kansli (HS 66)
BMC F13
Lunds universitet, Box 117
221 00 Lund
Telefon +46 46-222 08 22
E-post:  kajsa [dot] johnsson [at] med [dot] lu [dot] se

Rekryteringshandläggare Helene Berggren
Medicinska fakultetens kansli (Hs 66)
BMC F13
Lunds universitet, Box 117
221 00 Lund
Telefon: +46 46-222 71 11
E-post:  helene [dot] berggren [at] med [dot] lu [dot] se

Rekryteringshandläggare  Robert Norrman
Medicinskault kansHSli ) 66)
BMC F13
Lunds universitet, Box 117
221 00 Lund
Telefon: +46 46-222 44 10
E-post: robert [dot] norrman [at] med [dot] lu [dot] se

Rekryteringshandläggare Eva  Nilsson
Medicinska fakultetens kansli (Hs 66)
BMC F13
Lunds universitet, Box 117
221 00 Lund
E-post: eva_a [dot] nilsson [at] med [dot] lu [dot] se

 

Relaterad information