Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Medicinska lärarförslagsnämnden

Lärarförslagsämnden består av en ordförande, tre lärarrepresentanter samt två studeranderepresentanter. Därutöver utses lärarsuppleanter samt studerandesuppleanter. I nämnden ingår även en sjukvårdsrepresentant samt en pedagogisk sakkunnig med närvaro- och yttranderätt.

Nämnden har till uppgift att lämna förslag vid anställning av professor, universitetslektor (även adjungeringar och befordran), samt biträdande universitetslektorer och gästprofessor. Rekrytering av universitetsadjunkter och postdoktorer handhas av berörd institution.

Sammanträden våren 2023

 • Onsdag 25 januari 
 • Torsdag 16 februari 
 • Onsdag 1 mars 
 • Torsdag 23 mars 
 • Onsdag 3 maj
 • Måndag 22 maj
 • Onsdag 21 juni

Sammanträden hösten 2023

 • Måndag 28 augusti
 • Onsdag 11 oktober
 • Tisdag 7 november
 • Måndag 18 december 

Ordinarie ledamöter 

Professor Anders Håkansson (ordförande)
Institutionen för translationell medicin, Malmö
Telefon: +46 40-39 10 27
E-post: anders_p [dot] hakansson [at] med [dot] lu [dot] se (anders_p[dot]hakansson[at]med[dot]lu[dot]se) 

Professor Eva Degerman (vice ordförande)
Inst för experimentell medicinsk vetenskap, Lund
Telefon: +46 46-222 85 83
E-post: eva [dot] degerman [at] med [dot] lu [dot] se

Professor Christina Brogårdh
Inst för hälsovetenskaper, Lund
Telefon: +46 46 222 18 92
E-post: christina [dot] brogardh [at] med [dot] lu [dot] se

Professor Hindrik Mulder
Inst för kliniska vetenskaper, Malmö
Telefon +46 40 39 10 23 mobil: +46 70 292 69 28
E-post: hindrik [dot] mulder [at] med [dot] lu [dot] se

Suppleanter

Vicedekan, professor David Gisselsson Nord
Institutionen för laboratoriemedicin
Telefon +46 73 39 14 036
E-post: david [dot] gisselsson_nord [at] med [dot] lu [dot] se

Professor Kajsa Paulsson
Institutionen för laboratoriemedicin
Telefon 046-222 69 95
E-post: 
kajsa [dot] paulsson [at] med [dot] lu [dot] se (kajsa[dot]paulsson[at]med[dot]lu[dot]se)

Professor Magnus Rasmussen
Inst för kliniska vetenskaper, Lund
Telefon: +46 70 497 01 32
E-post: magnus [dot] rasmussen [at] med [dot] lu [dot] se

Doktorandrepresentant, ordinarie ledamot

Vakant

Studentrepresentanter, ordinarie ledamöter

Alva Söderbäck
al1741so-s [at] student [dot] lu [dot] se

Studentrepresentanter, suppleant

Linnea Almö Thorsell
linnea [dot] almo_thorsell [dot] 8801 [at] student [dot] lu [dot] se 

Representanter med närvaro- och yttranderätt

Professor Jonas Åkeson, pedagogiskt sakkunnig
Institutionen för kliniska vetenskaper
E-post: jonas [dot] akeson [at] med [dot] lu [dot] se (jonas[dot]akeson[at]med[dot]lu[dot]se)

Chefsläkare Sven Karlsson, sjukvårdsföreträdare
E-post: Sven [dot] Karlsson [at] skane [dot] se (Sven[dot]Karlsson[at]skane[dot]se) 

Handläggare

Chef rekrytering, lön och HR-stöd Kajsa Johnsson
Medicinska fakultetens kansli (HS 66)
BMC F12
Lunds universitet, Box 117
221 00 Lund
Telefon +46 46-222 08 22
E-post:  kajsa [dot] johnsson [at] med [dot] lu [dot] se

Personalstrateg Jeffrey Armstrong
Medicinska fakultetens kansli (HS 66)
BMC F12
Lunds universitet, Box 117
221 00 Lund
Telefon: +46 46 222 71 03
Mobil: +46 70 222 10 79
E-post: jeffrey [dot] armstrong [at] med [dot] lu [dot] se

Rekryteringshandläggare  Robert Norrman
Medicinska fakultetens kansli (HS 66)
BMC F12
Lunds universitet, Box 117
221 00 Lund
Telefon: +46 46-222 44 10
E-post: robert [dot] norrman [at] med [dot] lu [dot] se

Rekryteringshandläggare Eva  Nilsson
Medicinska fakultetens kansli (Hs 66)
BMC F12
Lunds universitet, Box 117
221 00 Lund
E-post: eva_a [dot] nilsson [at] med [dot] lu [dot] se

 

Relaterad information