Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Då & Nu: Tuberkulos

Under 1800-talet var tuberkulos den värsta folkdödaren i Europa och orsakade nästan en fjärdedel av alla dödsfall. Vaccinets och antibiotikans upptäckt från 1920-talet, samt bättre levnadsförhållanden gjorde dock att tuberkulos minskade kraftigt fram till 1990-talet. Men utvecklingen har vänt och idag är tuberkulos en av världens mest spridda infektionssjukdomar.

Tuberkulospatienter från 1900-talets mitt. Foto
Tuberkulospatienter från 1900-talets mitt Foto: Sydsvenska medicinhistoriska sällskapet

Då:

Tuberkulos drabbade i första hand de fattiga, trångbodda och hungrande och har varit ett gissel för mänskligheten i minst 10 000 år. Under 1600-talet började sjukdomen dock öka och nådde sin topp under 1800-talet. Då orsakades sjukdomen nästan en fjärdedel av alla dödsfall. Behandlingen av tuberkulospatienter skedde på sanatorier med hjälp av frisk luft, näringsrik mat och sol. 1882 upptäcktes vilken bakterie som låg bakom sjukdomen, vilket banade väg för att hitta ett fungerande vaccin. Slutligen 1921 kunde man starta de första vaccineringarna mot tuberkulos.

Porträtt på Gabriela Godaly. Foto
Gabriela Godaly forskar på alternativa behandlingsmetoder för turberkulos
Foto: Åsa Hansdotter

Nu:

Det fanns under senare delen av 1900-talet hopp om att helt kunna utrota tuberkulos. Men eftersom tuberkulosbehandling är långvarig, omständlig och kräver många månaders intag av olika sorters antibiotika, slutar många att medicinera i förtid. Det har gjort att antalet antibiotikaresistenta tuberkulosbakterier ökade under 1980-talet. Idag blir 10 miljoner människor infekterade varje år varav 1,5 miljoner dör i förtid.
Forskaren Gabriela Godaly, vid Lunds universitet försöker därför hitta alternativa behandlingsmetoder mot sjukdomen och har funnit att proteinerna från en av våra skogssvampar kan ta sig in i tuberkulosbakterien och döda den. Hon hoppas nu att hennes upptäckt ska utvecklas till ett framtida läkemedel.
 
Läs om Gabriela Godalys forskning på Vetenskap & Hälsa

Information om Gabriela Godaly i Lunds universitets forskningsportal