Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Så funkar forskning

Vaccinet, respiratorn eller samtalsterapin mot psykisk ohälsa – det mesta inom hälso- och sjukvården har varit ett forskningsprojekt innan det slutligen landar på vårdcentralen eller sjukhuset.

forskare tittar på prov Foto Åsa Hansdotter

Forskning börjar alltid med en idé eller ett antagande som prövas genom experiment och undersökningar. Resultaten kan ibland överföras direkt från universitetet till hälso- och sjukvården. Men det är också vanligt  att det krävs fortsatt utveckling utanför universitetet innan allt är klart. Uppslag till nya läkemedel och prototyper till medicinsk utrustning förfinas och genomgår noggranna tester av privata företag.

Grundforskning

Forskare som ägnar sig åt grundforskning försöker kartlägga orsakerna bakom en sjukdom. Det studerar ofta på cell- och mikronivå eller i djurförsök vad som händer när sjukdomen utvecklas. Det innebär att resultaten inte omedelbart leder till kliniska tillämpningar, utan det tar ofta tid innan grundläggande upptäckter kan översättas till konkreta lösningar. Grundforskning en viktig del av den övergripande forskningsprocessen som ger nödvändig kunskap för att förbättra människors hälsa på lång sikt.

Modern forskning sker nästan alltid i en grupp, där flera olika forskare ingår. För att kunna lösa aktuella forskningsproblem engagerar den medicinska forskningen numera allt fler yrkesgrupper och samarbetar allt oftare med andra forskningsinriktningar som humaniora, samhällsvetenskap och teknik.

Vad behövs för att göra en forskningsstudie?

Patienter och försökspersoner deltar bara i en del av alla de forskningsstudier som genomförs. Mycket forskning görs i laboratorier med hjälp av celler, prover och i en del fall djurförsök. Statistik från olika register och databaser är en annan viktig källa till forskningsstudier.

En del forskning, inom exempelvis det hälsovetenskapliga området, använder även så kallade kvalitativa metoder vilket kan innebära intervjuer, enkäter och fallstudier.