Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Gipsteknik 22,5hp

I samarbete med Ortopediska kliniken, Skånes universitetssjukhus Malmö, anordnar Institutionen för hälsovetenskaper, Medicinska fakulteten vid Lunds universitet, en grundläggande gipsteknikutbildning med start höstterminen 2023.

Syfte

Utbildningen syftar till att ge deltagarna en adekvat gipsteknisk utbildning med fördjupade teoretiska kunskaper inom bland annat anatomi, biomekanik och ortopedi med betoning på frakturlära.

Kursen är indelad i studieperioder, vilka innehåller introducerande föreläsningar och efterföljande praktiska utbildningsmoment där deltagarna in­troduceras till att anlägga olika typer av gips-och fixeringsförband.

Kursens innehåll

 • Anatomi, övre /nedre extremiteterna, nerv- och kärlförsörjning, fysiologi
 • Biomekanik
 • Ortopedi, ortopediska sjukdomar inkl. barnortopedi, frakturlära, handkirurgi, röntgendiagnostik
 • Andra medicinska tillstånd med betydelse inom gipsning: diabetesvård, reumatologi och behandling av akuta mjukdelsskador, internmedicinska tillstånd som kan ändra en gipsordination
 • Materiallära
 • Ergonomi och risker för komplikationer
 • Gipsningstekniker inkl. seriegips vid botoxinjektion
 • Anläggande av gipsförband, rigida och funktionella syntetförband
 • Ortosapplicering
 • Tejpning
 • Dokumentation och patientinformation
 • Rehabilitering
 • Kvalitets- och säkerhetsarbete. Arbetsmiljöförfattningar

Undervisning och examination

Undervisningen ges som föreläsningar, seminarier och praktiska övningar. Mellan studieperioderna förutsätts ett aktivt studiearbete samt färdighetsträning på hemorten utifrån en studiehandledning.

Under kurstiden har deltagarna tillgång till en individuell licens för kunna att arbeta med ett interaktivt gipsvägledningsprogram.

Särskild betoning kommer att ägnas åt patient-säkerhetsaspekter (inklusive aktuella författningar), information, dokumentation samt de nya rön vilka innefattar behandling med funktionella syntetiska förband och ortoser.

Kursen innebär en arbetsinsats på cirka 8 - 10 timmar per vecka under kurstiden, förutom de dagar man är på plats i Malmö. Exami­nationer sker i form av teoretiska och praktiska provmoment.

Behörighet

 • Grundläggande behörighet för högskolestudier (motsvarande Eng A, Sv B)
 • Gymnasial yrkesutbildning inom vårdområdet (undersköterska eller annan utbildning som kan bedömas motsvara denna kompetens).

Till anmälan ska du bifoga följande handlingar: 

 • Intyg som styrker behörigheten

Kostnad och bokningsregler

38 000 kr/deltagare exkl moms.

Kursanmälan är bindande, se allmänna villkor nedan. Byte av deltagare kan ske utan avgift, före eller i samband med kursstart. Vid färre deltagare än 28 genomförs ej kursen, max antal deltagare är 36.

Om kursen övertecknas fördelas platserna enligt följande:
• God geografisk spridning över landet.

Allmänna villkor för uppdragsutbildningen (PDF, 36 kB, ny flik)

Kurstillfälle

Vi har inget planerat kurstillfälle under 2024 - 2025

Sidan uppdateras när vi har ny information.

Anmälan

Om du är intresserad av kommande kurs, kontakta oss gärna på uppdrag_ihv [at] med [dot] lu [dot] se (uppdrag_ihv[at]med[dot]lu[dot]se)

Kontakt

För frågor om innehåll och genomförande:

Magnus Andersson

Magnus Andersson
Kursledare

magnus [dot] andersson [at] med [dot] lu [dot] se


För övriga frågor:

Caroline Fredskilde
Utbildningsadministratör

Christina Landelius
Samordnare uppdragsutbildning

uppdrag_ihv [at] med [dot] lu [dot] se (uppdrag_ihv[at]med[dot]lu[dot]se)