Vi samverkar på olika sätt med det omgivande samhället, både med hälso- och sjukvården, med skolor, arbetsförmedling och allmänheten. Vi deltar samt organiserar även olika evenemang. Här kan du ta del av detta arbete.

Bild av publikhav och scen.
Foto: Kennet Ruona
Foto: Kennet Ruona

Tematiska samverkansinitiativ

Lunds universitet har inrättat tematiska samverkansinitiativ, som söks i konkurrens. Dessa samlar forskare från olika fakulteter samt externa partner i nya initiativ med inriktning mot framtida utmaningar. Medicinska fakulteten deltar i följande initiativ (länkarna leder till Lunds universitets centrala webbplats):

Sociala rättigheter och boende för den åldrande befolkningen

Målet är att generera kunskap som påverkar framtida bostadspolitik och boende. Initiativet koordineras från Medicinska fakulteten och pågår 2018-2020.

Tillsammans över tröskeln till framtidens klassrum

Nästa generations lärteknologi. Vilka för- och nackdelar finns det med teknikstödda lärmetoder? Pågår 2017-2019.

LU Water

Utmaningar kring både ökad brist och ökat överflöd av vatten. Pågår 2017-2019.

e-Health @LU: Joining forces for Sustainable eHealth Development

Hållbar utveckling av digitala tjänster och produkter inom hälsa, vård och omsorg. Pågår 2017-2019.

Populärvetenskapligt magasin

I det populärvetenskapliga magasinet Vetenskap & hälsa kan du hitta spännande läsning inom den senaste forskningen. Magasinet är ett samarbete mellan oss, Region Skåne och Malmö universitet.

Ta del av Vetenskap & hälsa på vetenskaphalsa.se